Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted

Přidat článek Epidemie Salmonella Enteritidis fagotyp 8 v některých zemích EU v souvislosti s krmnými myšmi do kategorie

Aktuality > Aktuality

Epidemie Salmonella Enteritidis fagotyp 8 v některých zemích EU v souvislosti s krmnými myšmi

Vydáno: 14.12.2016
Tisk článku
Autor: SZÚ
Informace SZÚ ze dne 12. 12. 2016.Ve Velké Británii (UK) a v Dánsku probíhá epidemie se společným zdrojem vyvolaná Salmonella Enteritidis fagotyp 8, MLVA (Multiple Locus Variable-number Tandem Repeat Analysis) profil 2-10-8-5-2.

Epidemie byla definována na základě celogenomové sekvenční analýzy (WGS – whole genome sequencing analysis) a případy v ní zahrnuté jsou v souvislosti s expozicí plazům chovaným v domácnosti, zejména corn snakes (Užovka červená - Pantherophis guttatus), a krmným myším. V období od ledna 2012 do listopadu 2016 Velká Británie (UK) nahlásila 275 humánních případů v této epidemii. Případy byly distribuovány po celém území UK a 40 % z nich bylo registrováno u dětí mladších 10 let. Data získaná v rámci surveillance uvádějí, že asi 30 % případů dotazovaných v roce 2015 vlastnilo nebo bylo v kontaktu s plazy, zejména corn snakes, nebo byla v jejich anamnéze uvedena expozice jiným plazům a krmným myším. Tým provádějící šetření epidemie identifkoval jako možný zdroj nákazy zmražené krmné myši importované do Velké Británie z farmy s hlodavci v Litvě. Epidemií mohou být postiženy i další země EU/EEA (European Union/European Economic Area), ve kterých byly tyto krmné myši distribuovány. Litevské orgány informovaly, že tato farma vyvážela hlodavce také do Německa a Polska. Dánsko hlásí 3 případy Salmonella Enteritidis fagotyp 8, MLVA profil 2-10-8-5-2. Pro omezení či zastavení epidemie nabízí ECDC zemím EU/EEA, ve kterých se rutinně MLVA nebo WGS neprovádí, WGS analýzu vybraných izolátů epidemického MLVA profilu 2-10-8-5-2 a také z izolátů od pacientů, u kterých je v anamnéze hlášena expozice plazům nebo krmným myším. Nové případy by měly být nahlášeny do EPIS-FWD (Epidemic Intelligence Information System for Food and Waterborne Diseases and Zoonoses), zatímco informace o příslušných kontrolních opatřeních by měly být hlášeny v EWRS (Early Warning and Response System).

V rámci snížení rizika salmonelové infekce při manipulaci s plazy doporučuje PHE (Public Health England) jejich majitelům:

  • vždy si umýt ruce mýdlem a vodou ihned po manipulaci s plazem, jeho klecí nebo jakýmkoli dalším zařízením (např. bazény, ve kterých jsou namáčeni);
  • rozmrazovat zmražené krmivo na novinách nebo papírových kuchyňských utěrkách nejlépe přes noc a odděleně od potravin a povrchů, které jsou určeny k přípravě jídla; vyhnout se rozmrazování krmiva v teplé vodě nebo v mikrovlnné troubě, což může vést k riziku křížové kontaminace;
  • vždy si umýt ruce mýdlem a vodou ihned po krmení plazů, zvláště po manipulaci se syrovými (zmraženými nebo rozmraženými) myškami, potkany nebo kuřátky;
  • zajistit, aby všechny povrchy, které přicházejí do styku s rozmraženým krmivem, byly poté důkladně očištěny;
  • nejíst a nepít při manipulaci s plazem nebo jeho krmivem a souvisejícím vybavením;
  • vždy zajistit, aby děti nepřišly svými ústy do styku s plazem nebo s objekty, se kterými byl plaz v kontaktu, umýt dětem ruce mýdlem a vodou neprodleně potom, co manipulovaly s plazem nebo s ním souvisejícími objekty (zařízeními);
  • zamezit výskytu a pohybu plaza v místnostech, které slouží k přípravě a konzumaci jídla;
  • vymezit části domu, ve kterých se může plaz volně pohybovat;
  • nepoužívat kuchyňské dřezy ke koupání plazů, k mytí klecí nebo vybavení (zařízení) nebo rozmražení krmiva, a pokud použijete umyvadlo nebo vanu, musíte je poté důkladně vyčistit dezinfekčními prostředky;
  • likvidovat odpadní vody, výkaly a moč plazů do záchodu (toalety), nepoužívat k tomuto účelu umyvadlo (dřez) nebo vanu.
  • RRA vypracovaný ECDC informuje, že pracovníci ve veřejném zdravotnictví v zemích EU by měli informovat veřejnost o riziku spojeném s manipulací s plazy nebo jejich krmivem prostřednictvím veterinárních lékařů, praktických lékařů a obchodů s domácími mazlíčky (prodejen pro chovatele).

Použitý zdroj informací:
Rapid Risk Assessment: Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis phagetype 8, MLVA type 2-10-8-5-2, associated with handling of feeder mice, 01 December 2016, ECDC
http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1609


Autor článku: MUDr. Marta Príkazská
, Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Zdroj: SZÚ