Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted
Potraviny nového typu > Hmyz

Přesunout kategorii Hmyz do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Hmyz

 

Nový podkategorie Hmyz

 

Hmyz

Možnosti uvedení hmyzu na trh


Foto: Shutterstock

Od 1. ledna 2018 je hmyz novou potravinou a jeho uvedení na trh musí předcházet prokázání jeho bezpečnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283.

Před uvedením na trh tedy musí projít procesem autorizace nebo notifikace.


Situace na trhu EU

Předchozí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 bylo v různých členských státech vykládáno odlišně, neboť nedefinovalo zcela jasně, že se vztahuje i na hmyz. Na základě stanovisek národních kompetentních autorit byla vydána povolení, která jsou platná pouze pro tyto země. I tento hmyz a produkty z hmyzu však musí projít schvalovacím procesem dle nařízení (EU) č. 2015/2283 na úrovni EU, pokud mají zůstat na trhu!

 

Situace v ČR

V ČR dosud nikdo nepředložil dokumentaci, která by prokázala bezpečnost hmyzu. Od 1. ledna 2018 musí být podána žádost přímo Evropské komisi. 

Ministerstvo zemědělství zaznamenalo rostoucí zájem o chov a zpracování hmyzu, rozhodlo se tedy vypracovat dokument, který by zájemcům o uvedení hmyzu jako potraviny na trh pomohl.

Byla zřízena pracovní skupina (PS), jejímiž členy jsou zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Potravinářské komory, vědeckých výborů MZe, Asociace soukromého zemědělství, ale i odborníci působící v oblasti produkce hmyzu. Především pak doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně, která se entomofágií dlouhodobě zabývá. ýsledky její práce byly použity i Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Výstupem této PS je dokument pro výrobce a zpracovatele jedlého hmyzu:
Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu

Vyrábět v ČR potraviny z hmyzu ve veterinárně schváleném nebo registrovaném potravinářském podniku bude možné až po té, co Evropská komise zařadí hmyz na seznam nových potravin. Povinnost oznamovat krajské veterinární správě chov hmyzu jako hospodářského zvířete je předmětem právě probíhající novely veterinárního zákona, jejíž účinnost se očekává v roce 2019.

S ohledem na stávající zkušenosti jsou doporučeny k chovu následující druhy hmyzu. Nejedná se o konečný výčet. Uvádět na trh je možné pouze druhy ve formě schválené dle nařízení (EU) č. 2015/2283.

Jsou to:          

  • Tenebrio molitor – potemník moučný
  • Alphitobius diaperinus – potemník stájový
  • Acheta domesticus – cvrček domácí
  • Grylodes sigillatus – cvrček krátkokřídlý
  • Grylus assimilis – cvrček banánový 

 

Dokument je rozdělen do 2 částí:

A)    Chov hmyzu
B)    Zpracování hmyzu

 

Související dokumenty:

Zásady Správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu

Profilování rizika EFSA

Dokument EFSA autorizace nové potraviny

Dokument EFSA notifikace tradiční potraviny ze třetích zemí