Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted
Menu > Potraviny nového typu

Přesunout kategorii Potraviny nového typu do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Potraviny nového typu

 

Nový podkategorie Potraviny nového typu

 

Potraviny nového typu

Informace pro subjekty uvádějící na trh potraviny nového typu platná od 1. 1. 2015


Foto: Shutterstock

Potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen „PNT“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. květnem 1997, kdy nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin. 

PNT podléhají před uvedením na trh schvalovacímu procesu.  

Žádost o schválení se podává kompetentnímu úřadu státu, v němž má být výrobek uveden na trh poprvé. V ČR je tímto kompetentním úřadem:  

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 

E-mail: novelfoods@mze.cz 
ID DS: yphaax8                            (Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)


PNT nesmí:

  • představovat pro spotřebitele nebezpečí;
  • uvádět spotřebitele v omyl;
  • být odlišná od potraviny nebo složky potraviny, k jejíž náhradě je určena, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

Související právní předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

Doporučení Komise 97/618/EHS, které se týká vědeckých informací a požadavků na zprávu o hodnocení bezpečnosti

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách


Další dokumenty:

Základní informace o PNT

Návod ke stanovení statutu PNT

Seznam rozhodnutí k uvedení nebo zamítnutí PNT nebo nové složky potraviny na trh EU

Aktuální přehled notifikací dle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
EFSA zveřejnil nové pokyny týkající se potravin nového typu a tradičních potravin ze třetích zemí.
23.11.2016
Počet: 1 Velikost stránky
1