Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted

Přidat článek Zasedání Poradního sboru EFSA v Kongresovém centru Praha do kategorie

Poradní sbor - Archiv > Poradní sbor - Archiv> EFSA - Archiv

Zasedání Poradního sboru EFSA v Kongresovém centru Praha

Vydáno: 30.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
32. zasedání Poradního sboru EFSA se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. června 2009.
24. a 25. června 2009, v době českého předsednictví Rady EU, se v Praze uskutečnilo 32. zasedání Poradního sboru (Advisory Forum, AF) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Poradní sbor projednal na svém pravidelném zasedání v Kongresovém centru informace ze zasedání Správní rady, Vědeckého výboru, zprávu svých zástupců, kteří se zúčastnili zasedání ke zdraví zvířat ve Vilniusu, zprávu z jednání z jednání Řídící skupiny pro kooperaci, ze zasedání Pracovní skupiny pro komunikaci AF a národních koordinačních míst (Focal Points) a Management plán EFSA pro rok 2010. Na pořadu jednání byla dále kooperace v oblasti GMO, pokračující práce na harmonizaci metodik hodnocení rizik v Evropě a zpráva pracovní skupiny „ESCO pro botanikálie a přípravky z nich“ (jedna z pracovních skupin ESCO – EFSA Scientific COoperation Projects - pro hodnocení kvality a bezpečnosti botanikálií a přípravků z nich. Členové poradního sboru si vyměnili názory a náhledy na nejnovější a nejdůležitější záležitosti vzešlé ze členských států EU a z EFSA. 
AF EFSA je jedním z orgánů úřadu, v ČR je jeho partnerskou organizací MZe – Úřad pro potraviny, který zajišťuje pravidelný a přesný přenos informací mezi ČR a EFSA. Úkolem Poradního sboru je výměna informací o potenciálních rizicích potravin a krmiv, sdílení informací,  které umožní, aby se hodnocení rizika provádělo ve všech zemích harmonizovaně a zabránilo se duplicitním činnostem. Stěžejní činností AF EFSA je zajišťování kontaktu mezi úřadem a národními institucemi. Dokladem transparentního přenosu informací mezi EFSA a členskými státy EU jsou pravidelná zasedání Poradního sboru  a jeho pracovních skupin, dále zasílání návrhů tiskových zpráv před jejich zveřejněním na webových stránkách EFSA a na stránkách jednotlivých národních úřadů.
Členové poradního sboru a jeho pracovních skupin zastupují příslušné instituce 27 členských států EU, které vykonávají obdobné úkoly jako EFSA. Zasedání se účastní také zástupci Norska, Švýcarska a Evropské komise, a to jako pozorovatelé. Českou republiku reprezentuje Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny, členkou Poradního sboru EFSA je Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin. AF EFSA předsedá výkonná ředitelka úřadu Catherine Geslain-Laneélle.

Zdroj: MZe