Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 11
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)

Informační centrum bezpečnosti potravin


Vítáme Vás na internetových stránkách bezpecnostpotravin.cz, které vznikly v rámci činnosti Informačního centra pro bezpečnost potravin (dále ICBP).

ICBP je koncipováno především jako komunikační centrum směrem k veřejnosti. Tyto internetové stránky byly  vytvořeny jako jeden z hlavních komunikačních kanálů. Cílem webových stránek je především poskytnout široké veřejnosti včasné, přesné a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin od farmy ke spotřebiteli (včetně krmiv).

Webové stránky poskytují základní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v rámci České republiky. K dispozici jsou informace z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), tiskové zprávy dozorových orgánů, hlášení Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktualizované informace o možných rizicích z potravin, hygieně při manipulacích s potravinami, ale i výživová doporučení. Prostřednictvím webových stránek bezpecnostpotravin.cz předává ICBP odborná data  směrem k odborné i laické veřejnosti, jíž tak umožňuje rychle a lépe se orientovat v problematice bezpečnosti potravin.

Máte-li zájem, nechte si  zasílat do svého PC aktuální zprávy o závadných potravinách, které v české tržní síti zachytily dozorové orgány. Informace vám budou zasílány formou tzv. e-mail listu, tj. souhrnem aktuálních informací z oblasti bezpečnosti potravin v periodicitě, kterou si sami určíte.

Registrace pro zasílání novinek


Foto: Shutterstock