Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek 11. kolokvium EFSA: Karcinogenita akrylamidu – nové důkazy týkající se dietetické expozice do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv

11. kolokvium EFSA: Karcinogenita akrylamidu – nové důkazy týkající se dietetické expozice

Vydáno: 20.5.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Uskuteční se ve dnech 22.–23. května 2008 v Tabiano (Itálie).
Akrylamid je kontaminant, který se tvoří v potravinách, zejména v komoditách rostlinného původu bohatých na sacharidy a chudých na bílkoviny, a to při tepelném opracování: smažení, pečení nebo pražení při teplotách 120 °C a vyšších. Mezi hlavní účinky akrylamidu patří neurotoxicita a karcinogenita. Na laboratoních zvířatech se prokázalo, že sloučenina je genotoxická a karcinogenní.
Evropská komise požádala v roce 2005 EFSA, aby s ohledem na zprávu z 64. zasedání Společného výboru expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) provedl posouzení akrylamidu v potravinách. JECFA došel ve své zprávě k závěru, že toxikologická databáze byla neúplná, a proto existuje, pokud jde o akrylamid, řada nejistot. Doporučil, aby došlo k novému posuzování akrylamidu, a to tehdy, až budou potřebné údaje k dispozici.
Na 11. vědeckém kolokviu EFSA se bude diskutovat o nových vědeckých poznatcích publikovaných od roku 2005 k problematice karcinogenity akrylaminu a aplikace biomarkerů pro odhad expozice a objasnění způsobu působení akrylamidu. Diskuse bude probíhat ve čtyřech diskusních skupinách:
DS1: Epidemiologické studie – hodnocení důkazů a určování nejistot
DS2: Biomarkery – nový pohled na expozici a způsob působení
DS3: Mechanismus karcinogenity
DS4: Expozice akrylamidu ze stravy v Evropě – aktuální stav
 
Výstupy z jednotlivých diskusních skupin budou prezentovány na závěrečném zasedání a budou učiněny závěry kolokvia, popř. vydáno doporučení EFSA. Výstup z kolokvia bude následně shrnut do celkové zprávy.
 
Zdroj: EFSA

Pozn.:
  Přehled dosud pořádaných kolokvií EFSA:

1. kolokvium:
Metodologie a zásady stanovení tolerovatelných hladin příjmu dioxinů, furanů a PCB
2. kolokvium:
Kvalifikovaná presumpce bezpečnosti (QPS) mikroorganismů v potravinách a krmivech
3. kolokvium:
Evropská databáze spotřeby potravin – současné, střednědobé až dlouhodobé strategie
4. kolokvium:
Zásady hodnocení rizik ze zvířat určených k produkci potravin: současné a příští postupy
5. kolokvium:
Doporučení pro zdravou stravu založená na příjmu nutrientů
6. kolokvium:
Analýza rizika a prospěchu potravin
7. kolokvium:
Kumulativní účinky pesticidů
8. kolokvium:
Posuzování ekologického rizika GM rostlin
9. kolokvium:
Nutriční profilování u potravin s výživovým a zdravotním tvrzením
10. kolokvium:
Posuzování rizika škůdců
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021