Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek 19. 5. – Evropský den obezity a Výzva 52 do kategorie

Aktuality > Aktuality
Odborné akce

19. 5. – Evropský den obezity a Výzva 52

Vydáno: 17.5.2018
Tisk článku
Autor: Fórum zdravé výživy
Evropský den obezity se koná v sobotu 19. 5. 2018.

      

Nadváha a obezita nejsou jen estetický problém, jež trápí milióny žen i mužů na celém světě. Obezita je závažným onemocněním a počet obézních jedinců bohužel neustále poměrně dramaticky narůstá po celém světě. V sobotu 19. 5. 2018 se již po deváté koná Evropský den obezity, jehož cílem je upozornit na všechny problémy, jež obezita přináší, a hledat vhodná řešení, tedy jak obezitu efektivně zvládat a jak jí preventivně předcházet.

  • Evropský kontinent není výjimkou a spolehlivě kopíruje celosvětový trend. Předpokládá se, že v roce 2030 bude více než 50 % evropské populace trpět obezitou. Velmi smutnou skutečností je i nárůst obezity v dětském věku.
  • V některých evropských regionech již dnes trpí nadváhou a obezitou téměř 90 % populace!
  • Statistické odhady říkají, že v dnešní Evropě trpí obezitou 23 % žen a 20 % mužů.
  • Obezita je nemoc a její léčba stojí evropské vlády 70 miliard euro ročně!


To je jen zlomek hrozivých čísel, která jsou s obezitou spojená.

Obezita je přímo spojena s řadou chorob. Mezi nejvážnější a nejčastější patří diabetes 2. typu, kardiovaskulární onemocnění a také některé typy rakoviny. Uvádí se, že obezita způsobuje nebo ovlivňuje více než 30 různých onemocnění, jimž by bylo možné předejít.

Léčba obezity a doprovodných nemocí pak vlády evropských států přichází na 70 miliard euro ročně, započítáme-li i finanční ztráty způsobené nemocenskými platbami nebo invaliditou. Problematika řešení nadváhy a obezity tak nespadá již dávno pouze do individuální roviny, ale tématem se zaobírá řada odborníků z řad lékařů, obezitologů, pacientských organizací, psychologů, pedagogů, ekonomů až po vládní politiky.

V České republice je již řadu let velmi aktivní společnost STOB a pacientská organizace STOBklub, jež vyvíjejí mnoho aktivit přispívajících k prevenci a léčbě nadváhy a obezity.

Jejich programy ale nejsou zaměřeny pouze na to, co lidé jedí a jak se hýbají, ale také se zaměřují na to, jak lidé jedí a proč jedí. Zakladatelka společnosti, PhDr. Iva Málková, je přesvědčena, že zvládání emočního jedení je stejně tak důležité jako získávání nutričních znalostí. Tuto myšlenku předává již dlouhé roky i dalším odborníkům. A nás moc těší, že řada aktivit STOBu a Fóra zdravé výživy je propojená.

Jednou z aktivit vycházejících z cílů evropského dne obezity je projekt Výzva 52 oceněn European Association for the Study of Obesity jako nejlepší evropský edukační projekt pro laickou veřejnost.

Projekt probíhá po celý rok 2018 na stránkách www.STOBklub.cz. Cílem projektu je naučit širokou veřejnost zábavnou formou správným životním návykům a také tomu, že i malá změna je změnou a postupnými krůčky je možné se dopracovat ke skvělým výsledkům, které podpoří jejich zdraví. Ve spolupráci s odborníky je vytvořeno 52 tematicky zaměřených výzev, které jsou každé pondělí vyhlašovány. Projekt plynule navazuje na projekt Prožij rok zdravě z roku 2017, do kterého se zapojilo 90 tis. lidí. Autorem projektu je spolek Hravě žij zdravě ve spolupráci s pracovníky ze společnosti STOB (Stop Obezitě).

Do projektu se může na stránkách http://www.stobklub.cz/ zapojit ZDARMA každý, kdo má zájem o své zdraví.

Více o Výzvě 52 zde


Zdroj: Fórum zdravé výživy

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021