Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek 24. seznam aromatizujících látek se statusem GRAS do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

24. seznam aromatizujících látek se statusem GRAS

Vydáno: 15.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Obsahuje 236 aromatizujících látek, které se za podmínek použití považují za obecně nezávadné. Jsou uvedeny podmínky použití.
Panel expertů Asociace výrobců aromat a extraktů (Flavor and Extract Manufacturers Association, FEMA) v USA již po dobu padesáti let zajišťuje vyhodnocování bezpečnosti aromatizujících látek. Látky, které panel expertů FEMA považuje za podmínek jejich použití obecně za bezpečné (Generally Recognized As Safe”, GRAS), se nepovažují za potravinářská aditiva a před jejich uvedením na trh v USA není zapotřebí pro tyto látky získat souhlas Úřadu pro potraviny a léky (US FDA).
Panel expertů FEMA tvoří odborníci z různých vědních disciplín, např. z toxikologie, patologie, biochemie, organické chemie, farmakologie. Jednotliví členové pracují v panelu po dobu dvou až více než 25 let, v průměru 11 let. Panel pravidelně publikuje svá rozhodnutí o látkách GRAS v recenzované literatuře.
Dosud získalo status GRAS více než 2 600 aromatizujících složek, asi u 200 látek byl návrh na udělení statusu GRAS stažen z důvodu nedostatku údajů nebo z důvodu bezpečnosti. Celkem 11 látkám byl dřívější status GRAS odebrán (“DeGRASDed”). Důvodem bylo specifické zdravotní riziko nebo chyběly potřebné údaje o nezávadnosti.
V roce 1965 panel expertů FEMA publikoval první seznam aromatizujících látek se statusem GRAS. Od té doby se průběžně uveřejňují další seznamy GRAS aromatizujících látek.
 
Institut potravinářských technologů v USA (IFT) publikoval prostřednictvím svého časopisu Food Technology již 24. seznam, který obsahuje 236 aromatizujících látek, kterým byl udělen status GRAS (viz příloha). V tabulce 1 jsou uvedeny základní názvy a synonyma těchto látek, v tabulce 2 průměrné koncentrace, které se používají nebo průměrné maximální koncentrace, které lze použít ve výrobcích. V tabulce 3 jsou pro vybrané aromatizující látky uvedeny aktualizované užitné/maximální koncentrace.
 
Příloha: GRAS Flavoring Substances 24 (pdf, 713 kB, 36 stran)
 
Zdroj: Food Technology 63, 2009, č. 6, s. 46–81
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021