Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) v uzených masných výrobcích do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) v uzených masných výrobcích

Vydáno: 9.9.2010
Tisk článku
V institutu Maxe Rubnera byl zjištěn poměrně vysoký obsah 3-MCPD v uzených tepelně neopracovaných a dovářených a zauzovaných výrobcích.
V institutu Maxe Rubnera v německém Kulmbachu bylo zkoumáno 52 uzených masných výrobků (40 tepelně neopracovaných masných výrobků, 11 druhů tepelně neopracované šunky a 1 douzovaný a dovářený salám) na obsah 3-monochlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) při využití GC/MS metody po derivatizaci s kyselinou fenylboronovou. Byl prokázán obsah 3-MCPD v rozmezí od 2 do 103 µg/kg čerstvé hmotnosti, průměr ze stanovených hodnot činil 14 µg/kg. V Evropské unii je základem nejvyšší hodnota obsahu 3-MCPD u sójové omáčky ve výši 20 µg/kg, přičemž zhruba 40 % zkoumaných masných výrobků leželo nad touto hodnotou. Tepelně neopracované salámy a šunky nevykazovaly v obsahu 3-MCPD žádný významný rozdíl.
Vztah mezi obsahem 3-MCPD a obsahem benz(a)pyrenu ve vyšetřovaných vzorcích nemohl být stanoven, takže ke snížení obsahu 3-MCPD v procesu uzení jsou jak se zdá nutné jiné strategie vedoucí k požadované minimalizaci, stejně jako je tomu v případě benz(a)pyrenu.
Bylo pozorováno, že stejně vysoké hodnoty, jaké byly stanoveny grémiem odborníků Světové zdravotnické organizace a Světové organizace pro výživu a zemědělství (WHO/FAO) pro nejvyšší přípustný denní příjem 2 µg 3-MCPD/kg tělesné hmotnosti, vyplynuly i z uvedeného sledování hrubého odhadu průměrného příjmu obyvatel Spolkové republiky Německo. Konzumací uzených masných výrobků je vyčerpáno méně než 1 % přípustného denního příjmu. Nicméně by se i přesto, z důvodu preventivní ochrany spotřebitelů, měly provádět zkoušky a měření a prostřednictvím optimalizování technologie uzení snižovat obsah 3-MCPD v uzených masných výrobcích.
 
BfEL Mitteilungsblatt der Fleischforschung Kulmbach , 2010, 49, č. 188, s. 89-96
3-Monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) in geräucherten Fleischerzeugnissen
Objednávka kopie článku
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021