Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek 38. ročník konference Hygiena Alimentorum do kategorie

Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv
Aktuality > Aktuality
Odborné akce

38. ročník konference Hygiena Alimentorum

Vydáno: 27.1.2017
Tisk článku
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Mezinárodní konference se bude konat 17. - 19. května 2017 na Slovensku na Štrbském Plese.

 

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY A TECHNOLÓGIE POTRAVÍN
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU         S EFSA

HYGIENA ALIMENTORUM  XXXVIII
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

„BEZPEČNOSŤ MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV V HĽADANÍ
TRADIČNEJ KVALITY“
                                                                        
          17. – 19. mája 2017
Štrbské Pleso – hotel Patria
Slovenská republika

 
ZAMERANIE MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
Zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je získať poznatky o produkcii, zdravotnej bezpečnosti a  kvalite hovädzieho, bravčového, baranieho, kozieho a konského mäsa vo vzťahu k  intravitálnym vplyvom a uplatňovaniu zásad pohody zvierat pred porážkou. Zameranie na nové technologické postupy a úroveň  hygieny jatočného opracovania zvierat a manipulácie s mäsom pre zaistenie zdravotnej bezchybnosti a kvality. V oblasti mäsových výrobkov je zameraním vedeckej konferencie zhodnotenie zdravotnej bezpečnosti a kvality, oboznámenie sa s modernými technologickými postupmi výroby. Poukázanie na nedostatky v kvalite a na riešenia pri zlepšovaní kvality cestou využívania modernej mäsiarskej technológie, aplikácie prísad a prídavných látok a obalových materiálov s  prihliadnutím na tradičnú kvalitu mäsových výrobkov. Zhodnotenie stavu uplatňovania európskej politiky kvality  mäsových výrobkov.

ODBORNÝ A ORGANIZAČNÝ GARANT KONFERENCIE
TUREK Peter, prof., MVDr., PhD.   E-mail: peter.turek@uvlf.sk

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021