Pozvánka

                                           Brněnské Centrum Evropských Studií

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

 

Státní veterinární správa ČR

 

 

 

 

Textové pole:

pořádají

 

17. a 18. říjen 2012

 

konferenci

 

Hygiena a technologie potravin

 

XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny

 

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Mezinárodní odborná konference je zaměřena na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu aplikace potravinového práva v činnosti státních orgánů a přináší aktuální výsledky dozorové a vědecké činnosti horizontálně celým spektrem potravin. Odbornou část konference doplní setkání s historií veterinární hygieny.

 

MÍSTO KONÁNÍ

KONTAKTNÍ ADRESA

Aula

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1-3

Brno

Mgr. Jana Pokorná

Ústav vegetabilních potravin

VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno

lenfeldovyahoklovydny@vfu.cz

 

ODBORNÝ a PROGRAMOVÝ VÝBOR

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.

Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Mgr. Jana Pokorná

Ing. Petr Pernica

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: http://www.fvhe.vfu.cz/konference/

·   ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU pošlete do 30.6.2012 buď on-line na http://www.fvhe.vfu.cz/konference/ nebo mailem na kontaktní adresu (formulář přiložen)

·   PŘÍSPĚVKY v požadované formě (pokyny pro aktivní účastníky) pošlete mailem na kontaktní adresu do 3.9.2012

·   VLOŽNÉ 1.250,- (včetně DPH 20 %), zahrnuje sborník přednášek a posterů a občerstvení, zašlete na:

    č. účtu: 154568547/0300, VS: 2210292211 (SWIFT:CEKOCZPP, IBAN:CZ74 0300 0000 0001 5456 8547)

    Vložné je třeba zaplatit do 10.9.2012.

·   17. 10. 2012 se od 19.00 h uskuteční SPOLEČENSKÝ VEČER s hudbou pro předem přihlášené účastníky konference, příspěvek Kč 350,- (včetně DPH 20 %) zaplatí účastníci při registraci na konferenci

·   registrace účastníků konference začíná v Aule VFU Brno 17. 10. 2012 od 9.00 hodin

 

Konference je pořádána za finanční podpory Statutárního města Brna a sdružení Brno Centrum Evropských Studií.