Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aflatoxiny: přehled legislativy EU do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Aflatoxiny: přehled legislativy EU

Vydáno: 26.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Informace na stránkách Evropské komise. Nová příručka pro kontrolu shody s legislativou EU pro aflatoxiny.
Maximální limity aflatoxinů (B1, B2, G1, G2 a M1) jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (stanovuje maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách) a v nařízení (EU) č. 165/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006 pokud jde o aflatoxiny.
 
Metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách stanovuje nařízení Komise (ES) č. 401/2006 a nařízení Komise (EU) č. 178/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 401/2006, pokud jde o jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, ořechy, meruňková jádra, lékořici a rostlinný olej.
 
Zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny stanovuje nařízení Komise (ES) č. 1152/2009.
Aby se pomohlo kompetentním autoritám s prováděním oficiálních kontrol kontaminace potravin aflatoxiny spadajících pod nařízení Komise (ES) č. 1152/2009, byl vypracován manuál “Příručka určená kompetentním autoritám pro kontrolu shody s legislativou EU týkající se aflatoxinů” (květen 2010). Tento dokument lze také použít pro kontrolu aflatoxinů v potravinách, které pod nařízení (ES) č. 1152/2009 nespadají.
 
Článek 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách se týká předvývozních kontrol prováděných třetími zeměmi bezprostředně před vývozem do Společenství. Schválení předvývozních kontrol má za následek, že tyto předvývozní kontroly nahrazují nebo redukují kontroly (dokumentace, identity a fyzické) při dovozu do Společenství.
 
Předvývozní kontrola aflatoxinů v arašídech z USA
 
Mise Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) provedená v září 2009 konstatovala, že USA mají dobře definovaný kontrolní systém pro obsah aflatoxinů v arašídech a dobře fungující schválené laboratoře. Na základě tohoto zjištění vydala Komise rozhodnutí 2008/47/ES, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné SSA u podzemnice olejné a výrobků z ní získaných s ohledem na přítomnost aflatoxinů. Protože tyto předvývozní kontroly účinně a spolehlivě nahrazují kontroly při dovozu, umožňuje to významně snížit kontroly při dovozu.
 
Vědecká stanoviska
 
Vědecký výbor pro potraviny (SCF, předchůdce EFSA) schválil 23.9.1994 stanovisko (6 MB) o toxikologické bezpečnosti aflatoxinů B1, B2, G1, G2 a M1.
 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) schválil 3.2.2004 stanovisko týkající se aflatoxinu B1 jako nežádoucí látky v živočišných krmivech.
 
EFSA schválil 29.1.2007 stanovisko o potenciálním zvýšení rizika pro zdraví spotřebitelů, pokud se zvýší existující maximální limity pro aflatoxiny v mandlích, lískových oříšcích a pistáciích a výrobků z nich.

EFSA schválil 16.6.2009 stanovisko, podle kterého bude mít zvýšení limitů aflatoxinů u ořechů jiných než mandle, lískové oříšky a pistácie ze 4 na 10 µg/kg vliv na veřejné zdraví.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021