Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Africký mor prasat: rizika z venkovních chovů prasat do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Africký mor prasat: rizika z venkovních chovů prasat

Vydáno: 9.6.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Vědecké stanovisko úřadu EFSA


Foto: Shutterstock

Dne 9. června 2021 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko k africkému moru prasat (AMP) a venkovním chovům prasat v EU. Stanovisko je doprovázeno článkem s názvem „Africký mor prasat: rizika z venkovních chovů prasat“, který je dostupný v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Úřad EFSA vyhodnotil riziko šíření afrického moru prasat prostřednictvím venkovních farem prasat a navrhl biologická bezpečnostní a kontrolní opatření pro venkovní farmy v oblastech zasažených tímto onemocněním v EU. Venkovní chov prasat je v EU běžný. Na evropské úrovni však neexistují žádné právní předpisy pro kategorizaci takových farem, takže informace jsou omezené, neharmonizované a je třeba je interpretovat opatrně.

Panel pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat úřadu EFSA dospěl k závěru, že venkovní chovy prasat nesou značné riziko zavlečení a šíření AMP, ale instalace jednoduchých nebo dvojitých pevných plotů na všech venkovních farmách prasat v oblastech EU, kde je AMP přítomen, by mohla toto riziko snížit nejméně o 50%.

Kromě toho; provádění komplexního a objektivního hodnocení biologické bezpečnosti na farmách a schvalování venkovních chovů prasat na základě jejich rizik ve vztahu k biologické bezpečnosti umožňuje dále snížit riziko zavlečení a rozšíření onemocnění. Hodnocení na farmách jsou mocným nástrojem nejen pro zlepšení biologické bezpečnosti, ale také pro řešení širších problémů chovu zvířat.

Úřad EFSA však doporučuje zvažovat odchylky od stávajících omezení chovu prasat v oblastech postižených AMP případ od případu (pokud jsou tato opatření prováděna).

Vědecké stanovisko je založeno na důkazech shromážděných od vnitrostátních veterinárních orgánů, sdružení zemědělců a vědecké literatury. K vytvoření skupin venkovních farem chovu prasat podle jejich rizika pro zavlečení a šíření AMP byla uplatněna metoda EKE (Expert Knowledge Elicitation), s cílem vyhodnocení efektivity opatření biologické bezpečnosti a návrhu pro případné zlepšení.

 

 

Zdroj: EFSA

 

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021