Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Africký mor prasat u Petrohradu do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO

Africký mor prasat u Petrohradu

Vydáno: 20.1.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19.1. 2011.

Africký mor prasat u Petrohradu, a co to znamená?

Již od roku 2007 hrozí ze zemí Ruské federace zavlečení afrického moru prasat do EU. O tomto riziku Státní veterinární správa ČR již před časem informovala.

Od roku 2007 totiž hlásí Ruská Federace opakovaně ohniska afrického moru prasat u domácích i volně žijících prasat. Jelikož se v lednu 2011 objevilo ohnisko i v oblasti Petrohradu, tedy blízko hranice s Unií, vyvstala nutnost přijmout určitá ochranná opatření, která by zabránila případnému zavlečení původce na území Unie.

O nastalé situaci jednala Komise se zástupci členských zemí na zasedání Stálého veterinárního výboru pro zdraví zvířat a potravinový řetězec ve dnech 11. - 12. 1. 2011. Dovoz živých prasat, ani vepřového masa není z Ruské federace povolen, potenciální riziko zavlečení však hrozí prostřednictvím kontaminovaných přepravních prostředků vracejících se z Ruské federace, protože virus přežívá v prostředí.

Zástupci členských zemí přijali na návrh Komise dne 12. ledna ochranná opatření týkající se povinnosti přepravců prasat řádně vyčistit a vydezinfikovat přepravní prostředky vracející se po poslední vykládce prasat zpět do Unie.

Přepravce musí na hranicích předložit dozorovému orgánu potvrzení o provedené očistě a dezinfekci. Dozorový orgán navíc zkontroluje přepravní prostředek a v případě splnění předepsaných podmínek vydá přepravci osvědčení pro vstup do Unie. Pokud nebyla dezinfekce provedena či výsledek není uspokojivý, dozorový orgán zabrání vstupu na území Unie nebo nařídí provedení dezinfekce na stanoveném místě.

Tato ochranná opatření vyjdou v nejbližších dnech v Úředním věstníku. Státní veterinární správa ČR s předstihem informuje české vývozce, aby nebyli překvapeni při zpětném návratu z Ruské federace.

Dále je třeba zdůraznit, že každý chovatel musí dbát zásad biologické bezpečnosti, zejména pokud se týká zákazu vstupu cizích osob (tedy i dopravce) do zemědělských objektů.

Nebezpečné nákazy se, bohužel, Evropě nevyhýbají. Dalším aktuálním příkladem je ohnisko slintavky a kulhavky, o němž SVS ČR již také informovala dne 5. 1. 2011. Nákazovou situací se také zabývala Komise na zasedání 11. – 12. 1. Přijatá opatření jsou v rozhodnutí Komise 2011/8/EU, které by mělo být v platnosti minimálně do 28. 2. 2011.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021