Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Akční plán FAO pro antimikrobiální rezistenci pro roky 2021 – 2025 do kategorie

Aktuality > Aktuality
Antimikrobiální rezistence

Akční plán FAO pro antimikrobiální rezistenci pro roky 2021 – 2025

Vydáno: 30.11.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Podpora inovací a odolnosti v potravinářském a zemědělském sektoru

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (z angl. zkratky FAO) představila nový plán pro řešení antimikrobiální rezistence.

V důsledku (AMR) představují infekce odolné vůči lékům stále větší zátěž pro zdraví lidí, zvířat, rostlin, ale i životní prostředí. Infekce odolné vůči dostupným lékům mají potenciál stát se hlavními příčinami úmrtí. AMR může dohnat další desítky milionů lidí k extrémní chudobě, hladu a podvýživě. S tím související ekonomické ztráty jsou odhadovány na několik procent hrubé domácí produkce. Tomu však můžeme zabránit – pokud budeme jednat rychle.

Tento dokument nastiňuje Akční plán FAO pro antimikrobiální rezistenci 2021 – 2025, který slouží jako plán pro zaměření globálního úsilí na řešení AMR v potravinářském a zemědělském sektoru s tím, že upozorňuje na hrozící nebezpečí s jeho plnými důsledky ve všech odvětvích života. Cílem tohoto plánu je pomoci urychlit pokrok při vypracovávání a provádění víceodvětvových národních akčních plánů pro řešení AMR tím, že upozorňuje na strategické priority a odborné znalosti, které FAO podporuje.

Akční plán vypracoval multidisciplinární tým FAO, aby zajistil zohlednění všech relevantních dimenzí – včetně zdraví a produkce suchozemských a vodních živočichů, produkce plodin, bezpečnosti potravin a krmiv, genetických zdrojů, řízení přírodních zdrojů, komunikace o rizicích a změny chování, a to s důrazem na regulační rámce, standardy, normotvorbu a procesy kolektivních opatření zdola nahoru. Díky spolupráci budou potravinové systémy, způsob života a ekonomiky lépe chráněny před destabilizujícími silami nevyléčitelných nemocí.

 

Zdroj: FAO

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021