Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aktivity Evropské komise zaměřené na zdravotní stav včel do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Aktivity Evropské komise zaměřené na zdravotní stav včel

Vydáno: 23.6.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled legislativních předpisů a aktivit v rámci EU ke zmapování a zlepšení zdravotního stavu včel.
Populace včel hraje v EU důležitou roli jak z hlediska opylování, tak produkce medu a jiných včelích produktů. EU proto stanovuje specifická pravidla na ochranu zdravotního stavu včel.
Pokud jde o obchodování, platí v EU stejná pravidla pro včely jako pro “jiná” živá zvířata. Zásilka včel musí splňovat obecné požadavky na zdravotní stav stanovené ve směrnici Rady 92/65/EHS (obchodování v EU, import do EU).
Kromě této směrnice nařízení Komise (EU) č. 206/2010 z 12.3.2010, které nahrazuje rozhodnutí Komise 2003/881/ES, stanovuje seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení.
Nařízením Komise (ES) č. 1398/2003 se pozměňuje příloha A směrnice Rady 92/65/EHS tak, aby zahrnovala malého úlového brouka (Aethina tumida), roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), virus eboly a neštovice opicText s významem pro EHP.
 
V posledních letech se uvádí, že se zvyšuje úmrtnost včel v EU i jinde. Ačkoliv se tomuto problému věnuje značná pozornost, vědecké studie nejsou schopné určit přesnou příčinu této zvýšené úmrtnosti. Má se za to, že se na zvýšené úmrtnosti včel podílí více faktorů.
Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval zprávu o úhynu včel v Evropě. EFSA ve spolupráci s členskými státy EU vypracoval zprávu pod názvem “Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe”.
 
Projekt 6. rámcového programu V&V v EU řešený pod názvem ALARM (Assessing LArge scale Risks for biodiversity with tested Methods) poskytl první národní a kontinentální posouzení rozsahu úbytku včelstev v Evropě.
Evropská komise pečlivě posuzuje závěry a doporučení ve zprávě EFSA i výsledky výzkumu a zvažuje, jaké další kroky by se měly podniknout pro řešení této problematiky.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021