Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aktualizace kriterií čistoty aditiv do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv

Aktualizace kriterií čistoty aditiv

Vydáno: 24.3.2009
Tisk článku
Směrnice 2009/10/ES mění směrnici 2008/84/ES se specifickými kritérii pro čistotu potravinářských přídatných látek podle nejnovějších poznatků.
V r. 2008 byla vydána novelizovaná směrnice 2008/84/ES o čistotě přídatných látek (kromě barviv a sladidel, ta nahradila původní směrnici 96/77/ES). Nyní je směrnice 2008/84/ES nově upravena směrnicí 2009/10/ES
Příloha I směrnice 2008/84/ES se mění v souladu s přílohou v ustanoveních týkajících se následujících témat:.
- připouští se nisin vyráběný modifikovaným výrobním procesem s použitím prostředí na bázi cukru, protože je rovnocenný nisinu vyráběnému
původním procesem s použitím prostředí na bázi mléka,
- zmírnily se požadavky na zbytkový formaldehyd používaný jako konzervant v procesu výroby želírujících prostředků na bázi alginátů (připouští se až 50 mg/kg); vzhledem k možné přirozené přítomnosti formaldehydu v mořských řasách se připouští určité množství formaldehydu v aditivech E 407 (karagenan) a E 407a (zpracovaná řasa eucheuma),
- připouští se používání částečně depolymerované guarové gumy a zohledňuje se zvýšený obsah solí a možná přítomnost vedlejších produktů, které mohou vzniknout při výrobním procesu,
- doplňují se specifikace pro látku E 504(i) uhličitan hořečnatý,
- zmírňuje se dosavadní limit pro hořečnaté a alkalické soli v E 526 (hydroxid vápenatý) a E 529 (oxid vápenatý), protože existující technologie neumožňují splnit dosavadní limit a protože z toho nehrozí riziko ohrožení zdraví,
- zvyšuje se dosavadní limit pro obsah olova v E 526 (hydroxid vápenatý) a E 529 (oxid vápenatý) na nejnižší prakticky dosažitelný práh vzhledem k nesplnitelnosti původního limitu kvůli množství olova v surovinách,
- obdobně se zvyšuje maximální povolený obsah olova v E 901 (včelí vosk),
- doplňují se hodnoty přijatelného denního příjmu pro vysoce rafinované vosky získávané ze syntetických uhlovodíkových vstupních surovin (tzv. syntetické vosky) a ze vstupních surovin na bázi ropy (vedle již platných hodnot pro mikrokrystalický vosk E 905),
- směrnicemi 2003/114/ES a 98/72/ES byly zakázány látky E 230 (difenyl) a E 233 (thiabendazol), takže jsou vyškrtnuty i specifikace čistoty.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 13. února 2010.

Úřední věstník ES, L 44, 14. 2. 2009, s. 62
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021