Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Aktualizace seznamu aromat do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Aktualizace seznamu aromat

Vydáno: 26.3.2009
Tisk článku
Rozhodnutí 2009/163/ES mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v/na potravinách. Bylo vyškrtnuto 148 látek, k nimž nebyly poskytnuty požadované informace.
Byla provedena revize seznamu povolených látek určených k aromatizaci v souladu s nařízením 2232/96/ES stanovujícím postup pro vytváření pravidel o aromatech. Původní pozitivní seznam byl vytvořen na základě požadavků členských států a byl přijat a uveden v příloze rozhodnutí 1999/217/ES Některé nesrovnalosti a úpravy byly napraveny v rozhodnutí 200/113/ES. V části A seznamu byly látky seřazeny podle jejich čísel FL, v části B byly uvedeny ty látky, u nichž byla členským státem požadována ochrana důvěrnosti údajů, která trvá nejvýše 5 let.
Pro provedení revize bezpečnosti látek určených k aromatizaci byly osoby odpovědné za uvedení na trh určitých látek zařazených do seznamu povinny poskytnout podle nařízení 1565/2000/ES určité informace. U 148 látek nebyly poskytnuty žádné informace, ani nebyl Komisi oznámen záměr informace ještě poskytnout. U těchto látek proto není možné provést hodnocení, a je tedy na místě vyškrtnout je ze seznamu.
Nové rozhodnutí 2009/163 proto v příloze uvádí čísla FL 148 látek, které byly ze seznamu vyškrtnuty a doplňuje látky přesunuté z části B přílohy (skončila lhůta pro ochranu důvěrných dat): mono-L-menthylglutarát (09.929), 1-ethoxyethylacetát (03.023), 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-4H-chroman-4-on (16.083) a hepta-3,5-dien-2-on (07.250).
Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Úřední věstník ES, L 55, 27.02.2009, s.41
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021