Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Aktualizované nařízení ES o kontrolách rizikových potravin neživočišného původu do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Aktualizované nařízení ES o kontrolách rizikových potravin neživočišného původu

Vydáno: 24.9.2009
Tisk článku
Nařízení 669/2009/ES nově stanovuje seznam potravin a příslušných třetích zemí, u nichž je zvýšená četnost kontrol při dovozu do EU.
Nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení  882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES  (se zvláštními podmínkami pro dovoz některých potravin vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny) bylo publikováno v OJ L 194, 25.07.2009, s. 11. Nařízení se začne používat od 25. ledna 2010 a bude se týkat některých ořechů, rýže, koření, čerstvého ovoce a zeleniny dovážených do EU z Argentiny, Brazílie, Číny, Indie, Pákistánu, Vietnamu, Uzbekistánu, Ghany, Nigérie a, Dominikánské republiky a některých zmrazených výrobků z Turecka. Testovat se budou látky, jejichž limity, byly podle dosud prováděných kontrol nejčastěji překračovány (aflatoxiny, kadmium, olovo, ochratoxin A a pesticidy, u výrobků z Turecka se bude testování týkat reziduí pesticidů. Je zahrnuto i chilli, kurkuma a palmový olej, jejichž zásilky ze všech třetích zemí se testují z hlediska přítomnosti barviva Sudan (dosud podle rozhodnutí 2005/402/ES,
které se novým nařízením zrušuje). Seznam potravin, a příslušných zemí a limitů, kterých se opatření týká je uveden v příloze citovaného nařízení.
Existují obavy, že při silniční přepravě nebude Bulharsko, jako hraniční stát EU, schopno provádět požadované kontroly na žádoucí úrovni. Obavy jsou také u přepravců zmrazeného zboží, kvůli tomu, že otvíráním mrazírenských vozů a časovou prodlevou se výrazně zvýší náklady na přepravu. Podle DG SANCO, však kontroly nemusí být provedeny přímo na hranicích, ale mohou být provedeny v dodacím místě, a také zboží může být dále přepravovány během doby, v níž probíhají analýzy. Není stanoveno, jak dlouho má testování trvat, je uvedeno pouze, že musí být provedeno co nejdříve, ale celní odbavení (např. v Bulharsku) nemůže být ukončeno, dokud nebudou výsledky testů k dispozici.

EU Food Law, 2009, č. 402, s. 17-21

Předcházející informace:
Zvýšení kontrol dovozu z třetích zemí na vstupu do EU
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021