Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aktuální diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách – červenec 2021 do kategorie

Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Aktuální diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách – červenec 2021

Vydáno: 25.8.2021
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.


Ochratoxin A

Ochratoxin A (OTA) je látka produkovaná plísněmi rodu Aspergillus. Maximální limity ochratoxinu A jsou u vybraných potravin stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 a od jejich stanovení byly několikrát revidovány. Na půdě Evropské Komise bylo navrženo, aby se maximální limity stanovily i u některých dalších potravin, jako je např. sušené ovoce jiné než rozinky; kakao nebo pistácie. V současné době jsou navrženy následující ML: 

Potravina

Návrh maximálních limitů (µg/kg)

Sušené hrozny révy vinné (korintky, rozinky a sultánky) a sušené fíky

Ostatní sušené ovoce 

Poznámka: Zvažuje se také nastavení ML pro datlovou šťávu

8,0

2,0

Všechno koření včetně sušeného koření kromě Capsicum spp.  

Capsicum spp.  (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky) 

Směsi koření

15

20


15

Sušené bylinky

Kořen zázvoru pro použití v bylinných čajích

Proskurník lékařský, kořeny smetanky lékařské, květy pomerančovníku (orange blossoms) pro použití v bylinných čajích nebo v náhražkách kávy

10

15

20

Slunečnicová, dýňová, melounová, konopná semena, sójové boby 

5,0

Pistácie umístěné na trh pro konečného spotřebitele nebo jako ingredience v potravinách

Pistácie, jež mají být před umístěním na trh pro konečného spotřebitele nebo před použitím jako potravinová složka tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny

5,0

 
10

Kořen lékořice umístěný na trh pro konečného spotřebitele

Lékořicové cukrovinky obsahující ≥ 97 % lékořicového extraktu na sušinu

Ostatní lékořicové cukrovinky

20

50

10

Kakaový prášek

3,0

Pražená kávová zrna a mletá pražená káva kromě rozpustné kávy

3,0

Rozpustná káva (instantní káva)

5,0

  

Návrh rozdělit stávající kategorii 2.2.2 (v nařízení 1881/2006):

2.2.2 a: Všechny produkty pocházející z nezpracovaných obilovin, včetně zpracovaných výrobků z obilovin a obilovin určených k přímé lidské spotřebě kromě potravin uvedených v bodech 2.2.9, 2.2.10, 2.2.13, 2.2.2 b

 
3,0

2.2.2 b: Pečivo (včetně malého běžného pečiva), jemné a trvanlivé pečivo, sušenky, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

- produkty neobsahující olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce 

- produkty obsahující olejnatá semena, skořápkové plody, sušené ovoce

 

 
2,0

3,0

2.2.2 c: Nápoje podobné pivu (nápoj ze sladu)

(*) Do dvou let bude hladina přezkoumána, a to na základě dalších dat získaných z monitoringu a vyjasnění vztahu mezi hladinou OTA ve sladu použitém jako ingredience a hladinou OTA ve sladovém nápoji

3,0 (*)

 

Plánuje se také nastavení monitoringu pro OTA v šunce a sýrech.


Aflatoxiny

EFSA zrealizoval a publikoval nové vědecké stanovisko k aflatoxinům v potravinách, ve kterém byla zohledněna nová data a nové poznatky. Byla přepočítána rizika pro rozvoj rakoviny. Největší expozice je předpokládána z jemného pečiva obsahujícího suché skořápkové plody. Nicméně i přes přepočítání rizik závěr zůstává stejný - aflatoxiny představují vážné riziko ohrožení zdraví.

V současné chvíli probíhá diskuze k úpravě stávajícího ML (v nařízení 1881/2006) pro mandle a výrobky z nich a rozšíření ML pro další koření, bylinky, ochucovadla (condiments), zmrzliny a dezerty, kakao a výrobky z něj a obilný lepek.
 

T-2 a HT-2 toxiny

T-2 a HT-2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a jsou produkovány některými plísněmi rodu Fusarium sp. Jejich obsah v obilovinách a výrobcích z nich je předmětem monitorování s cílem nashromáždit potřebná data pro úřad EFSA (maximální limity zatím nebyly stanoveny). EFSA revidoval TDI pro T-2 a HT-2 toxiny – nové TDI bylo stanoveno na úrovni 0,02 µg/kg těl. hm. (snížení na pětinu), ARfD 0,3 µg/kg těl. hm., včetně modifikovaných forem. Dle odhadu dietární expozice T-2 a HT-2 toxin pravděpodobně představuje riziko pro lidské zdraví. Aktuálně platí doporučení Komise ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin 2013/165/EU. Podle indikativních hodnot z uvedeného doporučení jsou navrženy ML: 

 

Potravina

Poznámky

Navrhované ML pro sumu T-2 and HT-2 toxinu
(µg/kg)

1.

Nezpracované obiloviny

Kromě rýže. Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

 

1.1

ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice

Výjimka se týká pouze kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místo určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu)

100

1.2

oves (s plevou)

 

1250

1.3

jiné obiloviny

 

50

2

Zrna obilovin umístěná na trh pro konečného spotřebitele

Kromě rýže.

 

2.1

oves, ječmen, kukuřice a tvrdá pšenice

 

50

2.2

jiné obiloviny

 

20

3

Výrobky z obilovin

Kromě rýžových produktů.

 

3.1

obilné otruby, mleté výrobky z ovsa včetně ovesných vloček a mleté výrobky z kukuřice

 

50

3.2

jiné mleté výrobky z obilovin

 

20

3.3

Snídaňové cereálie složeny nejméně z 75 % obilných otrub, mletých ovesných produktů a/nebo kukuřičných mletých produktů

 

50

3.4

pečivo, ostatní pekárenské produkty včetně malého běžného pečiva, těstoviny, sušenky, svačinky z obilovin, snídaňové cereálie jiné než ty z kategorie 3.3

Těstoviny znamenají těstoviny s obsahem vody přibližně 12 %

20

3.5

obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti a výživa pro děti

Maximální limit se vztahuje na sušinu produktu v okamžiku jeho umístění na trh 

Sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006.

10

 

Deoxynivalenol

Deoxynivalenol (DON) je mykotoxin, který je produkován zejména plísněmi rodu Fusarium, objevuje se hlavně v obilných zrnech. EFSA hodnotil riziko pro zdraví lidí i zvířat, které zahrnuje DON i jeho modifikované formy - 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON a DON-3-glukosid v potravinách a krmivech. Stanovil skupinový TDI pro výše zmíněné látky na 1 µg/kg těl. hm. Skupinová ARfD byla odvozena na 8 µg/kg těl. hm. Odhady akutní expozice jsou pod těmito hodnotami, nezvyšují zdravotní riziko pro lidi. Odhadovaná průměrná chronická expozice byla však nad TDI pro skupinu kojenců a dětí, vysoké expozice se objevily i u dospívajících a dospělých, což vzbuzuje obavy s ohledem na lidské zdraví. V nařízení č. 1881/2006 jsou stanoveny limity DON v obilovinách a výrobcích z nich pouze pro DON jako takový, bez modifikovaných forem.

Po diskuzi s členskými státy EK navrhla ML pouze pro DON jako takový (bez jeho modifikovaných forem, pro které není v současné chvíli dostatek dat pro stanovení ML). V budoucnu se bude jednat i o modifikovaných formách. EK tedy navrhuje ML pro samostatný DON a střední míru snížení ze stávajících limitů (viz tabulka níže). 

1

Potravina

Poznámky

Navržené ML pro DON (µg/kg)

1.1

Nezpracované obiloviny

kromě rýže, produktů v kat. 1.2, 1.3 a nezpracované kukuřice určené ke zpracování mokrým mletím 

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

      1000

1.2

Nezpracovaná tvrdá pšenice a nezpracovaná kukuřice

výjimka se týká pouze nezpracované kukuřice, u které je zřejmé, např. na základě označování, místa určení, že je určena pouze k použití v procesu mokrého mletí (výroba škrobu) 

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování

   tvrdá pšenice
     (1500)

 

      kukuřice
       (1250)

1.3

Nezpracovaný oves (s plevou)

maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh k prvotnímu zpracování 

V případě ovsa s plevou se maximální limit vztahuje na oves včetně plev – pokud pleva není poživatelnou částí, tak pak se maximální limit na ni nevztahuje

        1750

1.4

Obiloviny umístěné na trh pro konečného spotřebitele

kromě rýže

          750

 

1.5

Produkty z mletých obilovin

kromě rýžových produktů a produktů v kat. 1.6

          600

1.6

Mleté produkty z kukuřice

zde se stále jedná o možném rozdělení této kategorie na dvě podkategorie (podle velikosti částic pomleté frakce) s dvěma maximálními limity

  mleté produkty        z kukuřice            uváděné na trh      pro  konečného        spotřebitele 
       (750) 

   ostatní mleté           produkty              z kukuřice
       (1000) 

1.7

Pečivo, ostatní pekárenské produkty včetně malého běžného pečiva, svačinky z obilovin a snídaňové cereálie

kromě rýžových produktů

         400

1.8 a)

Těstoviny

Těstoviny znamenají těstoviny s obsahem vody přibližně 12 %

          600

1.8 b)

Polenta k přímé spotřebě

 

          250

1.9

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti

kromě rýžových produktů 

maximální limit se vztahuje na sušinu produktu v okamžiku jeho umístění na trh 

sušina je určena v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006

          150

 


Kyanogenní glykosidy

Kyanogenní glykosidy jsou přírodní toxiny, které chrání rostliny před škůdci. U člověka mohou způsobit otravu v důsledku blokování enzymu přenášejícího kyslík.  EK po konzultaci s členskými státy představila návrh maximálních limitů (ML) pro kyselinu kyanovodíkovou pro lněné semeno, maniok, mouku z manioku a dále pro mandle: 

Potravina

Návrh ML pro kyselinu kyanovodíkovou v mg/kg  

Celé lněné semeno (*)

Rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané lněné semeno

250

150

Celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele (**) (***)

35

Maniok (čerstvý, loupaný)

50

Mouka z manioku (tapioka)

10

(*) ML se nevztahuje na lněné semeno určené pro produkci oleje.
(***) Maximální hladina se nevztahuje na hořké mandle prodávané v malém množství a s uvedeným jasným varováním: Lze pouze použít k vaření a pečení. Ne ke konzumaci jako syrové.


Δ9-THC (Δ9-tetrahydrokanabinol)

Úřad EFSA provedl hodnocení akutní dietární expozice Δ9-THC. Z hodnocení vyplývá, že v některých případech existuje zdravotní riziko plynoucí z překročení akutní referenční dávky (AfRD 1 µg/kg tělesné váhy) pro dospělé. EK představila návrh ML pro sumu Δ9-THC a jeho kyseliny Δ9-THCA pro konopná semena a výrobky z nich nebo je obsahující (viz tabulka níže): 

Potravina

Návrh ML (suma Δ9-THC a Δ9-THCA) v mg/kg

Konopná semena

3,0

Rozemletá konopná semena (prášek z konopných semen), (částečně) odtučněná konopná semena (výlisky – koláč) (mouka z konopných semen), otruby z konopných semen

3,0

Konopný olej

7,5

 


Glykoalkaloidy

Podle EFSA stanoviska z roku 2020 může u mladších skupin populace existovat zdravotní riziko související s expozicí glykoalkaloidů (GA) z brambor a výrobků z nich. U dospělých může existovat zdravotní riziko během vysoké spotřeby brambor a bramborových výrobků obsahujících GA.

Aktuálně je cílem vypracovat návrh doporučení Komise k monitorování obsahu glykoalkaloidů solaninu a chaconinu v bramborech a zpracovaných výrobcích z nich, zejména z důvodu vysokých hladin zjištěných v bramborových lupíncích. Diskutuje se také otázka analytického stanovení GA, identifikace zásad správné praxe a zvažuje se stanovení indikativní hladiny na úrovni asi 100 mg/kg.
 

Akrylamid

Nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách uvádí povinnost po určité době přezkoumat stávající porovnávací hodnoty pro potraviny uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Zároveň toto nařízení uvádí, že by mělo být zváženo stanovení maximálních limitů (jako doplnění nař. 2017/2158) akrylamidu v určitých potravinách.

Aktuálně probíhá diskuze nad změnami porovnávacích hodnot a možné stanovení ML v potravinách z přílohy IV nařízení 2017/2158: 

Potravina

Aktuální porovnávací hodnota (µg/kg) z nařízení 2017/2158

Navržená nová porovnávací hodnota (µg/kg)

Navržený maximální limit (µg/kg)

Hranolky (k přímé spotřebě)  

Umístěné na trh k přímé spotřebě nebo po přípravě v laboratoři podle instrukcí na obalu (standardizovaná smažicí procedura).

500

500

850

Bramborové lupínky z čerstvých brambor a z bramborového těsta Bramborové krekry

Jiné bramborové výrobky z bramborového těsta

750

700

1000

Měkký chléb

a) Pšeničný chléb

b) Měkký chléb, jiný než pšeničný chléb

 

50

100

 

50

75

 

75

125

4. Snídaňové cereálie (kromě obilné kaše, nepečených müsli, lisovaných vloček)

4a) výrobky z otrub a celozrnné cereálie, obalená zrna pufovaná v pufovacím dělu

4b) pšeničné (včetně pšenice špaldy), ječmenné a žitné výrobky (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)

4c) výrobky z kukuřice a rýže (včetně opékaných vloček)* jiné než v kategorii 4 a)

4d) neobalená zrna pufovaná v pufovacím dělu**

4e) granola (pečené křupavé müsli) jiné než v kategorii 4 a) 

* jiné než celozrnné cereálie a/nebo jiné než otrubové cereálie. Obilovina přítomná v největším množství určuje kategorii.

**  včetně snídaňových cereálií se zrny pufovanými v pufovacím dělu jako přísady v největším množství

 

 

 
 300

 

 
 300

 

 

 150 
 ---

 

 ---

 

 

  
 300

  


 250

 

 

 150 
 450

 

 125

 

 

 
 500

  


 350

 

 

 250
 600

 

 200

Sušenky a oplatky

Krekry s výjimkou bramborových krekrů (včetně obilných pikantních snacků)

Křupavý chléb a suchary

Perník

Ostatní jemné/trvanlivé pečivo a koláče

 350

 400

 

 
 350

 800

 ---

 300

 300

 

 
 300

 700

 200

 500

 500

 

 
 400

 1000

 300

Pražená káva

 400

 400

 500

Instantní (rozpustná) káva

 850

 850

 1000

Náhražky kávy

a) náhražky kávy výhradně z obilovin

b) náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky

c) náhražky kávy výhradně z čekanky 

(*) Porovnávací hodnota a maximální limit, která se použije na náhražky kávy ze směsi obilovin a čekanky, zohledňuje relativní podíl těchto složek v konečném výrobku

 

 500

 
 (*)

 
 4000

 

 450

 
 (*)

 
 3500

 

 600

 
 (*)


 4500

Potraviny pro malé děti, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, kromě sušenek a sucharů

 40

 40

 50

Sušenky a suchary pro kojence a malé děti uváděné na trh pro kojence a malé děti s odkazem na WHO dokument o uvádění na trh pro děti

 150

 100

 125

 

Dále jsou navrhovány nové porovnávací hodnoty pro další potraviny, z nichž některé jsou uvedeny v doporučení Komise (EU) 2019/1888 o monitorování přítomnosti akrylamidu v některých potravinách, a jiné byly určeny na základě aktuálních dat o výskytu akrylamidu v potravinách

Potravina

Porovnávací hodnota

Odpovídající zmírňující opatření Nařízení 2017/2158

Rösti

 800 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Ostatní bramborové pokrmy (pečené nebo smažené) (včetně bramborových kroket)

 300 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Hranolky z kořenové a hlíznaté zeleniny

 500 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ib              

Oxidované černé olivy

 850 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, ??

Ovocné lupínky/chipsy

 250 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Zeleninové hranolky jiné než bramborové a obilné lupínky

 700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Zpracovaná cibule

 700 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, I + Ia

Kakaový prášek

 450 µg/kg

Zmírňující opatření Příloha I, V

  


Glycidyl estery a 3-MCPD estery

Evropská Komise na jednání pracovní skupiny pro kontaminanty v potravinách otevřela diskuzi ohledně možnéhonastavení maximálních limitů (ML) pro 3-MCPD estery (3-MCPDE) a glycidyl estery (GE) u skupin potravin jiných, než jsou rostlinné oleje, rybí oleje, počáteční kojenecká a pokračovací výživa a výživa pro malé děti. V úvahu připadají ML pro následující kategorie potravin: margaríny a podobné produkty; rybí maso/produkty; obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů); pokrmy k přímé spotřebě pro kojence a malé děti; chléb a pečivo jiné než křupavý chléb; křupavý chléb; sušenky (včetně sušenek s náplní); krekry; trvanlivé pečivo a koláče; majonéza; koření a extrakty; doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny; bramborové/zeleninové lupínky; hranolky; (čokoládové) pomazánky; snídaňové cereálie.

Aktuálně se diskutuje, jestli navrhnout jednotlivé hodnoty ML pro dané kategorie potravin (viz tabulka níže) nebo zvolit ML jen u některých kategorií potravin a u jiných ML stanovit výpočtem na základě obsahu tuku v potravině a aktuálně platných ML pro GE a 3-MCPDE v rostlinných tucích/olejích a rybích olejích. 

Potravina

Navrhovaný ML pro glycidyl estery (µg/kg)

Navrhovaný ML pro sumu 3-MCPD  a 3-MCPD estery (vyjádřený jako 3-MCPD) (µg/kg)

Margaríny a podobné produkty

750

1250

Instantní nudle

750

750

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti (včetně sušenek a sucharů)

75

 

100

 

Potraviny pro děti (pokrmy pro kojence a malé děti určené k přímé spotřebě)

15

25

Křupavý chléb

150

250

Sušenky, (cookies) včetně sušenek s náplní

250

500

Krekry (obilné slané tyčinky)

150

500

Jemné pečivo a koláče

400

700

Majonéza

300

500

Kořenící přípravky (seasoning) nebo extrakty

500

1000

Doplňky stravy obsahující speciální mastné kyseliny

400

750

Bramborové/zeleninové lupínky

400

700

Hranolky

250

400


(Čokoládové) pomazánky

250

750

Snídaňové cereálie

50

50

 

Rtuť

S přihlédnutím k výsledkům vědeckých stanovisek a prohlášení EFSA týkajících se zdravotního rizika a benefitů plynoucí z konzumace mořských ryb a plodů by měly být maximální limity pro rtuť přezkoumány, a to s ohledem na další snížení dietární expozice rtuti v potravinách. Zároveň je také diskutováno nastavení ML pro rtuť v soli. 

Aktuální návrh ML:

Potraviny

Navrhované maximální limity (mg/kg čerstvé hmotnosti)

Produkty rybolovu a svalovina ryb kromě druhů uvedených níže. V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z koncových částí a břicha. V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (Brachyura a Anomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí

0,50

Hlavonožci, mořští plži a svalovina z následujících ryb:

Anchovy (Engraulis spp.), Carp (species belonging to the Cyprinidae family), Alaska pollock (Theragra chalcogrammus), Atlantic cod (Gadus morhua), European flounder (Platichthys flesus), Atlantic herring (Clupea harengus), Common dab (Limanda limanda), Mackerel (Scomber spp.), European plaice (Pleuronectes platessa), Pollock (Pollachius pollachius), Saithe (Pollachius virens), Salmon & Trout (Salmo spp. and Oncorhynchus spp. except Salmo trutta), Sardine/Pilchard (Dussumieria spp., Sardina spp., Sardinella spp. and Sardinops spp.), Sole (Solea Solea), European sprat (Sprattus sprattus), Whiting (Merlangius merlangus), Pangasius or basa (Pangasius bocourti), Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) and Striped catfish (Pangasianodon hypothalamus).

0,30

Svalovina z následujících ryb:

Bonito (Sarda sarda), Orange roughy (Hoplostethus atlanticus), Roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris), Halibut (Hippoglossus spp), Kingklip (Genypterus capensis), Marlin (Makaira spp.), Megrim (Lepidorhombus spp.), Red mullet (Mullus barbatus barbatus), Surmullet (Mullus surmuletus), Pink cusk-eel (Genypterus blacodes), Northern pike (Esox lucius), Aquitanian Pike (Esox aquitanicus), Southern pike (Esox cisalpinus), Plain bonito (Orcynopsis unicolor), Poor cod (Tricopterus spp.), Sail fish (Istiophorus spp.), Silver scabbard fish (Lepidopus caudatus), Black scabbardfish (Aphanopus carbo), Axillary seabream (Pagellus acarne), Blackspot seabream (Pagellus bogaraveo), Common pandora (Pagellus erythrinus), Snake mackerel (Gempylus serpens), Escolar (Lepidocybium flavobrunneum), Oilfish (Ruvettus pretiosus), Sturgeon (Acipenser spp.), Tuna (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis), Greater Amberjack (Seriola dumerili), King Mackerel (Scomberomorus cavalla), Shark (all species) and Swordfish (Xiphias gladius), Tusk (Brosme brosme).

1,0

Doplňky stravy

0,10

Sůl

0,10

 
 

Arsen

Podle úřadu EFSA a jeho studie týkající se chronické dietární expozice anorganickému arsenu v potravinách a v pitné vodě jsou hlavními přispěvateli k dietární expozici následující komodity - rýže a produkty obsahující rýži, obilná zrna a výrobky z nich neobsahující rýži, pitná voda, zelenina (pro dospělé), ryby (pro dospělé), ovocné a zeleninové šťávy (některé skupiny dětí a dospívající), některé rýžové nápoje. Na základě diskuze členských států a Evropské Komise byly navrženy ML pro anorganický arsen v relevantních komoditách. 

Aktuální návrh:

Potraviny

Návrh maximálních limitů pro anorganický arsen (mg/kg čerstvé hmotnosti)

Předpařená rýže a loupaná rýže

 0,25

Nepředpařená omletá rýže (leštěná nebo bílá rýže

 0,20 nebo 0,15

Pufované rýžové chlebíčky, rýžové oplatky, rýžové krekry (sušenky) a rýžové koláčky (možná i rýžové vločky a popped breakfast rice)

 0,30

Rýžová mouka

 0,20

Sušenky, běžné pečivo a suchary obsahující rýži

 0,25

Rýže určená pro výrobu potravin pro kojence a malé děti

 0,10

Rýžové nápoje

 0,03

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti

 0,15

Pokrmy pro přímou spotřebu určené kojencům a malým dětem

 0,02

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa, která má být rekonstituována

 0,01?

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa (tekutá forma)

 0,01?

Výživa pro malé děti (uváděná na trh ve formě prášku a v tekuté formě)

 0,01?

Potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence a malé děti

 0,15 (obilné)

 0,02 (ostatní)

Maso ryb (sprat, anchovy, shad, mackerel, hake, halibut, plaice, eel, selachoidei)

 0,08

Maso ryb jiných než sprat, anchovy, shad, mackerel, hake, halibut, plaice, eel, selachoidei

 0,02

Korýši

 0,07

Mlži jiní než mušle (clams)

 0,09

Mušle (clams)

 0,35

Ovocné šťávy

 0,02

 

 

Některá další témata aktuálně diskutovaná na půdě Evropské Komise:

  • Perfluoroalkylované (PFAS) látky v potravinách – diskuse o stanovení ML a o doporučení pro sledování PFAS v potravinách. 


Aktuální návrh ML pro některé kategorie potravin:

 

Návrh maximálních limitů (µg/kg čerstvé hmotnosti)

Potraviny

PFOS

PFOA

PFNA

PFHxS

Suma PFOS, PFOA, PFNA a PFHxS

Vejce

0,70

0,30

0,30

0,30

1,50

Maso ryb kromě těch uvedených níže

2,0

0,10

0,10

0,10

2,0

Maso ryb - bass, bonito, burbot, grey mullet, Baltic herring, lamprey, pike, pike-perch, plaice, wild salmon, sardine, pilchard, sea catfish, wolf fish, sprat, vendace and whitefish

7,0

1,0

2,5

0,10

7,0

Maso ryb - eel, perch, roach, bream, carp, babel, smelt, char and anchovy

35,0

8,0

4,0

1,5

45,0

Korýši* a mlži

3,0

0,70

1,0

0,40

3,0

Maso hospodářských zvířat a drůbeže

0,10

0,80

0,10

0,10

(1,30)

Poživatelné droby hospodářských zvířat a drůbeže

6,0

0,70

0,40

0,50

(9,0)

Maso farmově chované a volně žijící zvěře

5,0

3,50

1,50

0,60

9,0

Poživatelné droby farmově chované a volně žijící zvěře

50

25

45

3,0

50

Mléko

0,020

0,010

0,050

0,060

(0,15)

* svalovina a maso z končetin a břicha

  • Hexabromocyklododekany (HBCDD) v potravinách - stanovisko EFSA a diskuse o opatřeních navazující na stanovisko EFSA – nastavení monitoringu pro získání dalších dat o výskytu a případné stanovení maximálních limitů v budoucnu.

  • Dioxiny a PCB v některých potravinách – diskuze o přezkumu a stanovení maximálních limitů. 


Aktuální návrh ML pro některé kategorie potravin:

Potravina

Návrh maximálních limitů pro dioxiny

Návrh maximálních limitů pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem

Kozí maso a masné výrobky

2,5 pg/g tuku

4 pg/g tuku

Koňské maso

5 pg/g tuku

10 pg/g tuku

Maso prasete divokého

5 pg/g tuku

10 pg/g tuku

Maso zvěřiny (vysoká zvěř)

3 pg/g tuku

7,5 pg/g tuku

Králičí maso

1 pg/g tuku

1,5 pg/g tuku

Maso farmově chované zvěře

2 pg/g tuku

4 pg/g tuku

Kozí a koňská játra

0,3 pg/g celkové hmotnosti

0,5 pg/g celkové hmotnosti 

Játra farmově chované zvěře

2,5 pg/g celkové hmotnosti

5 pg/g celkové hmotnosti

Drůbeží vejce kromě husích vajec

2 pg/g tuku

4 pg/g tuku

Mléko

2 pg/g tuku

4 pg/g tuku

Poznámka: ML pro korýše včetně krabů se použijí na tzv. bílé maso (white meat) z končetin a břicha. Proto se pak zruší poznámka v nař. 1881/2006 „ V případě krabů a krabům podobných korýšů (Brachyura a Anomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin“.

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021