Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aktuální seznam NRL a určených laboratoří do kategorie

Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Aktuální seznam NRL a určených laboratoří

Vydáno: 24.2.2021
Tisk článku
Autor: MZe
MZe uveřejňuje aktualizovaný seznam národních referenčních laboratoří, referenčních laboratoří a určených úředních laboratoří.


Foto: Shutterstock

Ministerstvo zemědělství uveřejňuje seznam národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří určených na základě čl. 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a seznam národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří určených v souladu s § 44 odst. 5, § 48 odst. 1 písmene e), § 51a odst. 1 a § 51b odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále Ministerstvo zemědělství zveřejňuje seznam laboratoří určených podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech.

 

Seznam národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří k 22. 02. 2021

A) Národní referenční laboratoře určené dle čl. 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 

I. Národní referenční laboratoře pro potraviny a krmiva  

Národní referenční laboratoř pro salmonely

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro sledování mořských biotoxinů

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro Listeria monocytogenes

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro koagulázopozitivní stafylokoky  

Státní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc

Národní referenční laboratoř pro Escherichia coli

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro kampylobaktery  

Státní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc

Národní referenční laboratoř pro parazity

Státní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc  

Národní referenční laboratoř pro antimikrobiální rezistenci  

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro oblast doplňkových látek v krmivech

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
656 06 Brno

Národní referenční laboratoř pro bovinní spongiformní encefalopatii (BSE) a animální transmisivní encefalopatie (TSE)

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční  laboratoř pro živočišné bílkoviny v krmivech

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro rezidua veterinárních léčivých přípravků a kontaminujících látek v potravinách živočišného původu:

a) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d 
 

b) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B3a, B3b, B3f

c) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B1, B2 (s výjimkou B2d), B3d, B3e  

 

 

 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno
Hudcova 56a
621 00 Brno

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů:

a) Národní referenční laboratoř pro oblast pesticidů v cereáliích (pro krmiva)


b) Národní referenční laboratoř pro oblast pesticidů v cereáliích (pro potraviny) 


c) Národní referenční laboratoř pro oblast pesticidů v ovoci a zelenině

 
d) Národní referenční laboratoř pro oblast pesticidů singlreziduální metodou

 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
656 06 Brno

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze
Za Opravnou 300/6
150 06 Praha 5 -Motol

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze 
Za Opravnou 300/6 
150 06 Praha

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze
Za Opravnou 300/6
150 06 Praha

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro geneticky modifikované organismy (GMO)

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting
Drnovská 507/73,
161 06 Praha 6 – Ruzyně

Národní referenční laboratoř pro kovy a dusíkaté sloučeniny

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
656 06 Brno  

Státní veterinární ústav Olomouc,
laboratoř Kroměříž
Hulínská 2286
767 60 Kroměříž

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a rostlinné toxiny

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
656 06 Brno  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze
Za Opravnou 300/6
150 06 Praha

Národní referenční laboratoř pro kontaminující látky z výroby

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze
Za Opravnou 300/6
150 06 Praha

Národní referenční laboratoř pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro viry přenášené potravou

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

  

II. Národní referenční laboratoře pro oblast zdraví zvířat a pro živá zvířata

Národní referenční laboratoř pro klasický mor prasat a africký mor prasat

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mor koní

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro slintavku a kulhavku a vezikulární choroby zvířat

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro virové choroby ryb  

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro sledování účinnosti očkování proti vzteklině

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro katarální horečku ovcí

 

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro brucelózu

Státní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc

Národní referenční laboratoř pro infekční nemoci koní  

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro vzteklinu

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro tuberkulózu, paratuberkulózu a ostatní mykobakteriózy

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro zdraví včel  

Státní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc

Národní referenční laboratoř pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz)

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro mor malých přežvýkavců

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

 

III. Národní referenční laboratoře pro oblast zdraví rostlin

Národní referenční laboratoř pro škůdce rostlin: bakterie

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
656 06 Brno

Národní referenční laboratoř pro škůdce rostlin: viry, viroidy, fytoplasma

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
656 06 Brno

Národní referenční laboratoř pro škůdce rostlin: hlístice

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
656 06 Brno

Národní referenční laboratoř pro škůdce rostlin: hmyz a roztoči

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
656 06 Brno

Národní referenční laboratoř pro škůdce rostlin: houby a oomycety

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
656 06 Brno

  

B) Národní referenční laboratoře a referenční laboratoře určené dle § 44 odst. 5, § 48 odst. 1 písmene e), § 51a odst. 1 a § 51b odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro maso a masné výrobky

 

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro infekční bovinní rhinotracheitidu (IBR/IPV)

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Referenční laboratoř pro antrax

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Referenční laboratoř pro stanovení radioaktivních látek v potravinových řetězcích

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Referenční laboratoř pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD)

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Referenční laboratoř pro antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi

Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Referenční laboratoř pro mikrobiologii kojenecké a dětské výživy obsahující živočišnou složku

Státní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc

Referenční laboratoř pro Aujeszkyho chorobu prasat

Státní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc

Referenční laboratoř pro mléko a mléčné výrobky

Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

  


Na základě čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 Ministerstvo zemědělství uveřejňuje seznam určených úředních laboratoří.

Seznam určených úředních laboratoří k 22. 02. 2021

A) Seznam úředních laboratoří určených ÚVS SVS k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech Státní veterinární správy podle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.

Laboratoř (název a adresa)

Státní veterinární ústav Praha
Laboratoře SVÚ Praha
se sídlem Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

Státní veterinární ústav Jihlava
Laboratoře SVÚ Jihlava
se sídlem Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Státní veterinární ústav Olomouc
Laboratoře SVÚ Olomouc
se sídlem Jakoubka ze Stříbra 462/1
779 00 Olomouc

 

B) Seznam úředních laboratoří určených Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech podle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.

Laboratoř (název a adresa)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Praze
se sídlem Za Opravnou 300/6
150 00 Praha 5 - Motol

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Brně
se sídlem Květná 504/15
603 00 Brno

Státní veterinární ústav Jihlava
Laboratoře SVÚ Jihlava
se sídlem Rantířovská 93/20, Horní Kosov
586 05 Jihlava

Státní veterinární ústav Praha
Zkušební laboratoř č. 1176
se sídlem Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6

Státní veterinární ústav Olomouc
Laboratoře SVÚ Olomouc
se sídlem Jakoubka ze Stříbra 462/1
779 00 Olomouc

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, Hornicko-geologická fakulta
se sídlem 17. listopadu 2172/15
708 33 Ostrava-Poruba

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Analytická zkušební laboratoř - Pivovarský ústav Praha
se sídlem Lípová 511/15
120 00 Praha 2

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Laboratorní centrum
se sídlem Kyjovská 3505
580 01 Havlíčkův Brod

Státní zdravotní ústav
Centrum laboratorních činností
se sídlem Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10 - Vinohrady

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting
se sídlem Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Centrum laboratoří
se sídlem Hudcova 70
621 00 Brno

EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
se sídlem Poděbradská 186/56 
198 00 Praha 9 – Hloubětín

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7
702 00 Ostrava 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří
se sídlem Moskevská 1531/15 
400 01 Ústí nad Labem

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT Praha
se sídlem Technická 1903/3
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Zkušební laboratoř
se sídlem Hudcova 232/56a, Medlánky
621 00 Brno

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Zkušební laboratoře SÚRO
se sídlem Bartoškova 1450/28
140 00 Praha 4, Nusle

The Science and Research Centre Koper
Laboratory of the Institute for Oliveculture
se sídlem Zelena ulica 8c
6310 Izola Slovenia

Kalamata Olive Oil Taste Laboratory
University of the Peloponnese
se sídlem Antikalamos 24100
Kalamata
Greece

Agri-Food Arbitral Laboratory
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAPA)
se sídlem Aguarón 13
Madrid 28023
Spain

Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH
se sídlem Am Neuländer Gewerbepark 2
Hamburk 21079
Germany

 

C) Seznam úředních laboratoří určených Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech podle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.

Laboratoř (název a adresa)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
se sídlem Hroznová 63/2
656 06 Brno

Státní veterinární ústav Jihlava
Národní referenční laboratoř
se sídlem Rantířovská 93/20
Horní Kosov
586 01 Jihlava

Státní veterinární ústav Praha
Národní referenční laboratoř
Oddělení chemie
se sídlem Sídlištní 136/24
165 03 Praha - Lysolaje

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Národní referenční laboratoř
se sídlem Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 - Ruzyně

Státní veterinární ústav Olomouc
Národní referenční laboratoř
Oddělení chemie
se sídlem Jakoubka ze Stříbra 1
779 01 Olomouc

  

D) Seznam úředních laboratoří určených Ministerstvem zemědělství, Odborem environmentálním a ekologického zemědělství, k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech v rámci ekologické produkce podle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.

Laboratoř (název a adresa)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT Praha
se sídlem Technická 1903/3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
se sídlem Hroznová 2,
656 06 Brno

Státní veterinární ústav Jihlava,
Laboratoře SVÚ Jihlava
se sídlem Rantířovská 93/20
Horní Kosov, 586 01 Jihlava

LABTECH s.r.o.,
Zkušební laboratoř
se sídlem Polní 23/340,
639 00 Brno

NEREZ Blučina s.r.o.,
VINAŘSKÁ LABORATOŘ
se sídlem Cézavy 699
664 56 Blučina

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Praze
se sídlem za Opravnou 300/6
150 00 Praha 5 – Motol

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Brně
se sídlem Květná 504/15
603 00 Brno

GALAB Laboratories GmbH
se sídlem Am Schleusengraben 7
21029 Hamburg – Spolková republika Německo

Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH,
se sídlem Am Neuländer Gewerbepark 2
D-21079 Hamburg – Spolková republika Německo

 

Příloha

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021