Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Aktuální situace v registraci subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny) a výrobců dřevěných obalů do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Aktuální situace v registraci subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny) a výrobců dřevěných obalů

Vydáno: 23.1.2019
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ze dne 23. 1. 2019

ÚKZÚZ upozorňuje subjekty, které byly u ÚKZÚZ registrovány v oblasti ošetřování, výroby a označování dřevěného obalového materiálu dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a které nevyužily přechodné období trvající od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018 pro obnovu nebo prodloužení platnosti jejich registrací, že registrace provedené mimo uvedené přechodné období jsou od 1. 1. 2019 neplatné!

Všechna osvědčení vydaná do 30. 11. 2017 na základě čl. II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 299/2017 Sb. (novela zákona o rostlinolékařské péči) pozbyla platnosti ke dni 1. 1. 2019. Subjektům byla vymezena doba 13 měsíců, ve které mohly kontaktovat ÚKZÚZ a zajistit si prodloužení platnosti dokladů. ÚKZÚZ v tomto období všechny subjekty dvakrát na tuto skutečnost upozornil písemně, tuto změnu avizoval na svých seminářích, které pro oblast dřevěného obalového materiálu organizoval v letech 2017 a 2018 a rovněž zveřejnil v tisku. 

Subjekty, které v současné době provádějí ošetřování, výrobu a označování dřevěných obalů a nemají platná osvědčení (osvědčení s vyznačenou dobou platnosti v roce 2019 nebo 2020 vydaná před 1. 12. 2017 jsou již neplatná) se vystavují možnému postihu ze strany ÚKZÚZ. Rovněž se vystavují značným problémům v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, protože dřevěné obaly nebo ošetřené dřevo je vyráběno nelegálně. Subjektům, které nebudou ani nadále reagovat na změnu v registracích bude v případě jejich dodatečného zájmu o novou registraci přidělováno také nové evidenční číslo a původní bude zrušeno, což sebou nese změnu šablon, vypalovacích raznic apod.

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: ÚKZÚZ

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018