Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aktuální znění směrnice o čistotě přídatných látek do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv

Aktuální znění směrnice o čistotě přídatných látek

Vydáno: 27.9.2008
Tisk článku
Směrnice 2008/84/ES upravuje a nahrazuje dosavadní směrnici 96/77/ES o čistotě aditiv kromě sladidel a barviv (kodifikované znění).
Na základě rámcové směrnice o přídatných látkách 89/107/EHS byly posléze zpracovány tři směrnice, ke kterým byly dále doplněny směrnice s kritérii čistoty. Ke směrnici 95/2/ES o podmínkách používání přídatných látek s výjimkou barviv a sladidel byla vydána směrnice 96/77/ES obsahující kritéria čistoty přípustných aditiv. Tato směrnice byla sedmkrát změněna v souladu s aktuálními poznatky týkajícími se bezpečnosti potravin a v návaznosti na použitelné analytické metody.
Pro přehlednost a srozumitelnost nyní dochází k novému vydání celé směrnice, a sice pod č. 2008/84/ES (27. srpna 2008). Směrnice vstupuje v platnost 20. den po zveřejnění (tj. 10. 10. 08).

Úřední věstník ES, L 253, 20.09.2008, s.1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021