Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Akutní efekt vysokonitrátové diety na perfuzi mozku do kategorie

Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv

Akutní efekt vysokonitrátové diety na perfuzi mozku

Vydáno: 9.11.2010
Tisk článku
Americký výzkum prokázal lepší prokrvení určitých oblastí mozku u starších osob konzumujících dietu bohatou na nitráty.
 foto dr. Laurent HermoyeWinston-Salem (lme) – Vědci z Wake Forest University se sídlem v americkém Winston-Salemu dospěli na základě získaných výsledků výzkumu k závěru, že senioři kteří konzumují zeleninu bohatou na nitráty (dusičnany) mohou vykazovat lepší prokrvení určitých oblastí mozku. Tak by snad bylo možné zabránit stařecké demenci a omezení duševních schopností v pokročilejším věku.
 
Zhoršený průtok krve a hypoxie/ischemie v čelních lalocích mozku přispívají k mnoha chorobným stavům a mohou patřit k faktorům odpovědným za pokles fyzických a kognitivních funkcí ve stáří. Bylo prokázáno, že nitrity (dusitany) způsobují vasodilataci, která je přednostně využitelná při hypoxii. Byly ověřovány účinky jak inhalační tak i infúzní formy podávání nitritů jako léčebného prostředku na celou řadu nemocí. Bylo prokázáno, že nitrity odvozené od dietních nitrátů snižují krevní tlak a zlepšují sportovní výkon. Dietní nitráty mohou být také významné pokud je indikován zvýšený průtok krve v hypoxických nebo ischemických oblastech mozku. Tyto podmínky by mohly splňovat demence a pokles kognitivních schopností souvisejících s věkem. Cílem této studie bylo zjistit, zda dietní nitráty zvýší průtok krve mozkem u starších osob.
 
V rámci experimentu dostávali senioři dva druhy stravy - bohatou na nitráty, k níž patřila i řepná šťáva (s obsahem 5,5 mmol, tj. 530 mg nitrátů) v množství 500 ml nebo dietu nízkonitrátovou. Nízkonitrátová dieta obsahovala málo ovoce a zeleniny a byla tvořena především obilovinami, masem a mléčnými výrobky. Masným výrobkům bohatým na nitráty a nitrity jako jsou hot dogy, šunka a párky bylo nutné se vyhnout. Vysokonitrátovou dietu tvořila hlavně zelenina, zejména se zelenými listy (špenát, saláty, brokolice). Obě diety obsahovaly málo nitritů, rozdíl v koncentraci nitrátů však byl propastný – 12,4 mmol vs. 0,089  mmol, což je 150x více.  Následná vyšetření metodou magnetické rezonance prokázala u probandů z pokusné skupiny zvýšený průtok krve v bílé hmotě čelních mozkových laloků. Čelní mozkové laloky řídí motorické a kognitivní schopnosti. Vědci z toho vyvodili závěr, že by strava bohatá na nitráty nebo speciální potravní doplňky s vysokým obsahem těchto látek mohly působit proti stařecké demenci.
 
Řada vědeckých studií již prokázala, že:
  • Nitráty chrání žaludeční sliznici před vznikem vředů a rakovinných nádorů.
  • Konzumace zeleniny s vyšším obsahem nitrátů snižuje krevní tlak.
  • Nitráty zlepšují zdravotní stav srdečního svalu.
Zdroj :
Presley, T. D. - Morgan, A. R. - Bechtold, E. - Clodfelter, W. - Dove, R. E. - Jennings, J. M. - Kraft, R. A. -  Bruce King, S. - Laurienti, P.J. - Rejeski, W. J. - Burdette, J. H. - Kim-Shapiro, D. B. – Miller, G. D.
Acute effect of a high nitrate diet on brain perfusion in older adults
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WNT-517S818-1&_user=622206&_coverDate=10%2F15%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1531836111&_rerunOrigin=google&_acct=C000031958&_version=1&_urlVersion=0&_userid=622206&md5=55e12c351b5beb091b0350a38d11e6e7&searchtype=a
 
Předcházející informace:
A-Z slovník pro spotřebitele (Dusičnany a dusitany)
Vliv dusitanového solení na zdraví
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021