Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Alergizující potenciál GM potravin a krmiv do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
GMO > Vlivy na zdraví - Archiv> GMO> Vlivy na zdraví - Archiv
Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv > Geneticky modifikované organismy (GMO) - Archiv> Zemědělství - Archiv

Alergizující potenciál GM potravin a krmiv

Vydáno: 8.12.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Do 31.1.2010 lze podávat připomínky k návrhu EFSA týkajícímu se posuzování alergenity GM plodin a mikroorganismů a odvozených potravin a krmiv.
GMO mohou obsahovat řadu nových nebo existujících proteinů, které způsobují u lidí i u zvířat alergie na potraviny. Legislativa EU proto požaduje, aby se alergizující potenciál GM potravin posuzoval před jejich uvedením na trh.
Z iniciativy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) byl vytvořen dokument, jehož cílem je podat přehled a aktualizovat současné metody posuzování alergizujícího potenciálu GM plodin a mikroorganismů a potravin a krmiv z nich vyrobených.
Ve zprávě panelu pro GMO se vydávají některá nová doporučení pro posuzování alergizujícího potenciálu proteinů obsažených v GM plodinách. Popisuje se zejména, jak:
 
– analyzovat sekvence proteinů, aby se identifikovaly možné podobnosti se známými alergeny;
– testovat schopnost proteinů vázat se ke specifickým protilátkám (předpokládá se, že to vyvolává alergickou reakci);
– testovat odbourávání proteinu během trávení.
 
Doporučení z této zprávy se využijí k aktualizaci a doplnění té části již existujícího manuálu EFSA, která se týká posuzování rizik GM plodin a mikroorganismů a odvozených potravin a krmiv.
 
Všechny zainteresované subjekty mohou podávat připomínky k novému dokumentu EFSA a to do 31.1.2010. Ve shodě s politikou otevřenosti a transparentnosti uveřejní EFSA na svých internetových stránkách souhrnnou zprávu, která bude obsahovat zaslané připomínky. Oprávněné připomínky budou zapracovány do konečné verze zprávy EFSA. Zřetel se bude brát jen na ty připomínky, které budou zaslány v termínu a to na předepsaném formuláři. Dokument, který je předmětem připomínkového řízení, je v příloze.
 
Příloha: Scientific Opinion on the assessment of allergenicity of GM plants and microorganisms and derived food and feed (pdf, 4,56 MB, 163 stran) – Draft
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021