Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Alfa-cyklodextrin jako vláknina stravy do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Alfa-cyklodextrin jako vláknina stravy

Vydáno: 5.9.2007
Tisk článku
Stanovisko EFSA k bezpečnosti alfa-cyklodextrinu ve funkci přísady nového typu.
Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-NDA) posuzoval žádost firmy Bioresco o povolení uvést na trh alfa-cyklodextrin (alfa-CD) jakožto přísadu nového typu, která se bude přidávat do různých potravin (pekařské výroby, nápoje, RTE cereální snídaně a jiné výrobky na bázi zrnin, jogurty a jiné mléčné výrobky, snacky, polévky, cukrovinky), ve kterých bude fungovat jako vláknina stravy.
Alfa-CD je neredukující cyklický sacharid, který obsahuje šest glukopyranosylových jednotek spojených alfa-1,4 vazbou. Vyrábí se ze ztekuceného škrobu potravinářské kvality pomocí enzymu alfa-cyklodextringlukosyltransferáza (alfa-CGTasa). Během výrobního procesu se přidává 1-dekanol, vytvoří se nerozpustný komplex s alfa-CD, ze kterého se následně získává alfa-CD jako bílý krystalický prášek po uvolnění 1-dekanolu destilací s vodní parou. Podle předložené specifikace je obsah alfa-CD > 98 %.
Po konzumaci je alfa-CD rezistentní vůči trávicím enzymům a během průchodu tenkým střevem se příliš nehydrolyzuje. Velmi malá část alfa-CD (< 1 %) se absorbuje a vylučuje s močí. Asi 99 % se dostává do tlustého střeva, kde se kruh alfa-CD působením mikrobiálních enzymů snadno otevírá. Vzniklé lineární malto-oligosacharidy se pak dále hydrolyzují a fermentují na absorbovatelné a metabolizovatelné mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Obecně platí, že se alfa-CD metabolizuje stejně jako jiné nestravitelné, ale fermentovatelné sacharidy, např. rezistentní škrob nebo inulin.
Při stanovování bezpečnosti alfa-CD bral EFSA-NDA do úvahy odhad denního příjmu, který provedl žadatel, dále Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) a Úřad pro bezpečnost potravin v Austrálii a na Novém Zéladnu (FSANZ). Na základě údajů předložených žadatelem a po posouzení všech dostupných údajů došel EFSA-NDA k závěru, že není důvod k obavám z konzumace alfa-CD tak, jak ji žadatel navrhnul.
 
Žádost o schválení alfa-CD jako přísady nového typu ve funkci vlákniny stravy podal Dr. Bär, Bioresco (v zájmu Wacker Chemie) dne 19. 10. 2004. Dne 24. 8. 2005 byla žádost na základě souhlasu kompetentních orgánů v Belgii postoupena Komisi. Ta ji 28. 9. 2005 postoupila ostatním členským státům. Ze strany členských států byla zaslána k žádosti řada připomínek. Vyjádření EFSA-NDA k žádosti je v příloze.
 
Příloha: Stanovisko EFSA-NDA k požadavku Komise na stanovení bezpečnosti alfa-CD (pdf, 205 kB)
 
EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021