Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ambrózie a živočišná krmiva do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv

Ambrózie a živočišná krmiva

Vydáno: 11.6.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Stanovisko EFSA k vlivu ambrózie na zdraví člověka a zvířat a na životní prostředí.
Rod Ambrosia (čeleď Asteraceae) je rozšířen po celém světě. V Evropě se nejčastěji vyskytuje Ambrosia artemisiifolia (ambrózie).
A. artemisiifolia je plevel, kterému se daří na neobdělávané zemědělské půdě a na půdě, která se nově rozrušuje. K rozšiřování semen ambrózie dochází přirozeně prostřednictvím spadu semen, přenosem semen pomocí zvířat a povrchových vod a často aktivitami člověka (přeprava do jiných regionů zemědělskými stroji, přeprava vykopaného materiálu).
Panel pro zdraví rostlin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–PLH) došel při posuzování rizika z ambrózie k závěru, že neexistuje přímý důkaz, že ambrózie způsobuje zánik některých rostlinných druhů. Existují však náznaky toho, že by se A. artemisiifolia mohla stát v určitých ekologicky významných lokalitách vysoce invazivní a za určitých podmínek, obecně v lokalitách narušených aktivitami člověka, může být A. artemisiifolia spojována se snižováním rozmanitosti druhů. V této oblasti je třeba provést další ekologické studie.
Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) došel k závěru, že hlavní nežádoucí zdravotní účinky ambrózie se týkají alergizujícího potenciálu inhalovaného pylu rostliny, který způsobuje alergickou rýmu a astma. Kožní alergie a potravinová alergie hraje menší roli. Ambrózie může křížově senzibilizovat pacienty k jiným alergenům, např. potravinovým alergenům.
Panel pro kontaminanty (EFSA–CONTAM) uvádí, že existuje určitý důkaz o alergizujícím potenciálu u zvířat, zvláště pokud jde o špatné dýchání (obstructive airway diseases) u koní. Neexistuje žádný důkaz, že ambrózie tvoří sekundární rostlinné metabolity, které by byly klinicky významné pro hospodářská zvířata.
Živočišná krmiva, např. kukuřice, pšenice, slunečnice, proso, podzemnice, sója, hrách a boby mohou obsahovat semena ambrózie. Komerční krmiva pro dobytek se před použitím technologicky zpracovávají. Procesy mletí, peletování a/nebo tepelné úpravy zcela rozrušují semena ambrózie. Naproti tomu krmivo pro ptáky, používané ke krmení divokých nebo okrasných ptáků, které je často kontaminované semeny ambrózie, se obecně nezpracovává, a může tak přispívat k šíření životaschopných semen ambrózie.
Panel CONTAM uvádí, že podíl zpracovaných komerčních krmiv na dalším šíření ambrózie je pravděpodobně malý, protože se semena rozrušují během výroby složkových krmiv. Panel CONTAM dochází k závěru, že krmivo pro ptáky může představovat významnou cestu rozšiřování ambrózie zvláště do nezasažených oblastí. Proto prevence používání kontaminovaného krmiva pro ptáky povede k omezení dalšího šíření ambrózie v Evropě. Stanovisko EFSA, panelů CONTAM, NDA a PLH je v příloze.
 
Příloha: Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed (pdf, 1,05 MB, 37 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021