Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Američtí farmáři se obávají nárůstu škodlivých organismů do kategorie

Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Američtí farmáři se obávají nárůstu škodlivých organismů

Vydáno: 31.12.2008
Tisk článku
Zpráva vypracovaná pro ministerstvo zemědělství USA Národním centrem pro atmosférický výzkum uvádí důsledky klimatických změn na pěstování kulturních rostlin.
Farmáře v USA čekají v důsledku klimatických změn ztráty na výnosech a vyšší náklady. To vyplývá ze zprávy vypracované pro ministerstvo zemědělství USA Národním centrem pro atmosférický výzkum (NCAR). Podle této zprávy se farmáři musí připravit na rostoucí tlak škodlivých organismů, protože například mnoho plevelných druhů postupuje na americkém kontinentu dále na sever a reaguje na stoupající obsah oxidu uhličitého v ovzduší lépe než významné tržní plodiny, jako např. kukuřice.
S rozšířením plevelů ztratí v příštích desetiletích glyfosát jako nejpoužívanější herbicid ve Spojených státech svou účinnost. Glyfosát se prodává jako totální herbicid pod ochrannou známkou Roundup. Kromě vyššího obsahu CO2 v ovzduší, který by mohl podporovat růst rostlin, počítají autoři zprávy již v příštích desetiletích s citelným dopadem oteplování na nejvýznamnější kulturní rostliny. Za předpokladu, že v následujících třiceti letech stoupne teplota o 1,2 °C, klesnou výnosy kukuřice o 3 %. U pšenice by měl být pozitivní efekt hnojení CO2 na jedné straně a negativní efekt oteplování půdy na straně druhé zhruba v rovnováze. Jinak to bude pravděpodobně vypadat u sóji – v důsledku oteplení o 1,2 °C se na středovýchodě počítá se zvýšením výnosů téměř o 10 %. V mírném pásu, například v severní Evropě a v Rusku, se díky prodloužení vegetační periody a vyššímu obsahu CO2 v ovzduší v souvislosti se změnou klimatu očekává pozitivní vliv na výnosy polních plodin.
Agrarforschung, 15, 2008, č. 11–12, s. 562
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021