Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Analýza chlupů zvířat ke zvýšení účinnosti veterinární kontroly do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Analýza chlupů zvířat ke zvýšení účinnosti veterinární kontroly

Vydáno: 24.5.2007
Tisk článku
Analýza chlupů umožňuje zjistit aplikaci sulfomethazinu u telat a prasat déle než běžnou kontrolou tkání.
Sulfonamidy tvoří důležitou skupinu syntetických látek s antibakteriálními účinky. Používají se jako léčiva na farmách. Použití sulfonamidů do krmiv k podpoře růstu a ke zvýšení produkce potravin je povoleno v USA, ale v rámci EU je zakázáno. Již před řadou let vědecká obec varovala před nadměrným používáním sulfonamidů i jiných antimikrobiálních prostředků, neboť se jejich používáním podporuje vývoj antimikrobiální rezistence.
O sulfomethazinu (SMZ), který je jedním ze sulfonamidů, se zjistilo, že indukuje u hlodavců vznik nádorů štítné žlázy. Nepovolené nebo nesprávné používání sulfonamidů může vést k tomu, že se v jedlých částech užitkových zvířat nacházejí rezidua těchto látek, což představuje velké zdravotní riziko pro konzumenty (toxické a alergické účinky). Pro sulfonamidy byly stanoveny v některých zemích maximální koncentrace reziduí (MRL) v jedlých živočišných tkáních nebo v potravinách (Codex Alimentarius 2006; US FDA 2006; EU 1990). MRL představuje zbytkovou koncentraci léku, která ještě nevyvolává u spotřebitele toxické účinky. MRL pro SMZ byla stanovena na 100 µg/kg u všech živočišných druhů a tkání (EU 1990). Při oficiální kontrole kusů na jatkách se ke kontrole odebírají obvykle vzorky masa, ledvin, tuku a jater.
Analýza chlupů se nověji považuje za účinný prostředek detekce zakázaných léků, např. anabolických hormonů. Lze také využít ke kontrole podávání sloučenin povolených pouze pro terapeutické účely (kortikosteroidy, antibiotika) a výhradně předepisovaných veterinární službou.
Analýzou chlupů dostihových koní, telat a prasat se zjistila rezidua sulfonamidu i několik měsíců po jejich aplikaci. U dostihových koní byl zjištěn vztah mezi aplikovanou dávkou a reziduálním množství v chlupech.
Výzkumníci ve Španělsku se zaměřili na porovnání reziduálních koncentrací SMZ v jedlých tkáních (játra a svalovina) a v chlupech prasat a telat, která obdržela jeho farmakologickou dávku během chovu. Vlivy různých faktorů (např. pigmentace chlupů, interval mezi aplikací léku a odběrem vzorku) na akumulaci SMZ ve vzorcích chlupů byly také stanoveny, aby se posoudila vhodnost analýzy chlupů jako doplňkového prostředku oficiálního monitorování reziduí.
Po aplikaci SMZ se ve vzorcích chlupů telat zjistil obsah této látky až ve výši 84,7 mg/kg, přičemž SMZ měl významný vliv na pigmentaci chlupů. Vysoká koncentrace výchozího léku (parent drug) byla zaznamenávána po dobu čtyř týdnů po aplikaci, kdy rezidua SMZ již nebyla zjištěna v příslušných jedlých tkáních. Také u chlupů prasat došlo k akumulaci reziduí SMZ až do výše 40,5 mg/kg, což je více než množství stanovené na jatkách v příslušných vzorcích svaloviny a jater.
Analýza chlupů se tak jeví jako vhodný prostředek ke zvyšování účinnosti kontrol a tím i bezpečnosti potravin.
 
Food Additives and Contaminants 23, 2006, č. 10, s. 981–987
 
Pozn.: O antimikrobiální rezistenci: Důsledky pro potravinový systém. Zpráva expertů IFT.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021