Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Analýza ekonomických rizik paratuberkulózy skotu a Morbus Crohn do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv

Analýza ekonomických rizik paratuberkulózy skotu a Morbus Crohn

Vydáno: 21.8.2008
Tisk článku
Americké ministerstvo zemědělství zadala agentuře Vose Consulting zhodnotit ekonomické následky případného jasného potvrzení existence vzájemného vztahu mezi paratuberkulózou skotu a Morbus Crohn u lidí.
Boulder (aho/lme) – Agentura pro analýzu rizik Vose Consulting se sídlem v americkém městě Boulder na objednávku amerického ministerstva zemědělství vypracovala odhad ekonomických následků pro případ, že by se jednoznačně potvrdila existence vzájemného vztahu mezi původcem paratuberkulózy skotu Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) a výskytem Morbus Crohn u lidí.
Principiálně vyšli autoři z předpokladu, že by spotřebitelé mohli reagovat odmítáním mléka a mléčných výrobků, což by mohlo způsobit ztráty v odbytu mlékárenského průmyslu. Na úrovni zemědělských podniků počítala analýza rizik s tím, že podniky s pozitivním výskytem paratuberkulózy by mohly být odmítnuty zpracujícím průmyslem a ze zákona by byly vyloučeny z dodávek mléka.
Pro účely analýzy, jejíž výsledky byly nyní zveřejněny v odborném časopise Journal of Dairy Science, byly vytvořeny a následně ekonomicky zhodnoceny tři různé scénáře.
První scénář předpokládal existenci efektivní strategie minimalizace rizik pro spotřebitele. V tomto případě by došlo pouze k malému poklesu spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Ve druhém scénáři počítaly analýzy s tím, že nejprve bude nutné k minimalizaci rizik etablovat nové mechanismy. V tomto případě vypočítali autoři, že by pokles spotřeby mléčných výrobků mohl být malý až významný.  
Třetí scénář počítal s tím, že nebudou k dispozici žádné obranné mechanismy k ochraně zdraví spotřebitelů.
Při poklesu spotřeby mléka v rozsahu 1 až 5 % kalkulovali specialisté se ztrátou v rozmezí od 600 milionů až 2,9 miliard USD na úrovni obchodu a ztráty ve výši 270 milionů až 1,3 miliard USD u amerických chovatelů dojného skotu. Zejména výrazně by byly poškozeny ekonomicky takové mléčné farmy, jejichž zvířata by byla pozitivně testována na paratuberkulózu. Autoři v analýze počítali s možným poklesem spotřeby mléka až ve výši 30 %.
 
(H. Groenendaal a F. J. Zagmutt, 2008)
Pokles poptávky
Snížení cen mléka
Snížená spotřeba
Snížený zisk (v milionech)
Zákazníci
Výrobní sféra
Vláda
Celkem
1,0 %
1,2 %
1,0 %
600 USD
270 USD
-
870 USD
2,0 %
2,4 %
1,9 %
1 180 USD
530 USD
-
1 710 USD
3,0 %
3,6 %
2,9 %
1 770 USD
790 USD
-
2 560 USD
5,0 %
6,0 %
4,8 %
2 920 USD
1 310 USD
-
4 230 USD
10,0 %
11,9 %
9,5 %
5 700 USD
2 550 USD
-
8 250 USD
15,0 %
17,9 %
14,3 %
8 340 USD
3 720 USD
-
12 060 USD
20,0 %
23,8 %
19,0 %
10 840 USD
4 820 USD
-
15 660 USD
30,0 %
29,3 %
28,6 %
14 930 USD
5 870 USD
1 120 USD
21 920 USD
Autoři vycházeli z toho, že scénáře 2 a 3 jsou pravděpodobnější. Upozornili na to, že vnímání zdravotních rizik spotřebiteli samotnými je rozhodující měrou ovlivněno intenzitou zveřejňování zpráv prostřednictvím médií.
Americké ministerstvo zemědělství (USDA) v nedávné minulosti financovalo vypracování několika vědeckých studií prostřednictvím JDIP (USDA-National Research Initiative State Research, Education, and Extension Service a USDA APHIS-Veterinary Services), které měly pomoci ozřejmit možnost existence vzájemného vztahu mezi paratuberkulózou skotu a Morbus Crohn u lidí.    

H. Groenendaal, F. J. Zagmutt:
Scenario Analysis of Changes in Consumption of Dairy Products Caused by a Hypothetical Causal Link Between Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis and Crohn’s Disease
J. Dairy Sci. 91:3245–3258, doi:10.3168/jds.2007-0698
Paratuberkulose / Morbus Crohn: US – Agrarministerium lässt ökonomische Risiken analysieren.
[cit. 2008-08-18], www.animal-health-online.de
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021