Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Analýzy krmiv pro prasata odhalily nedostatky do kategorie

Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv
Aktuality > Aktuality

Analýzy krmiv pro prasata odhalily nedostatky

Vydáno: 19.7.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
Šetření kvality prodávaných krmiv a krmných směsí pro prasata v Německu v letech 2000-2009 prokázalo závažné odchylky v jejich kvalitě a složení.
Hannover (aho) – Analýzy vzorků krmiv provedené v letech 2000-2009 v Ústavu výživy zvířat Vysoké školy veterinární v Hannoveru prokázaly, že více než 50 % krmiv pro prasata vykazovalo odchylky ve složení. Zjištěné hodnoty se odlišovaly od údajů deklarovaných na etiketách. Výsledky šetření sktuálně publikovali němečtí vědci v odborném časopise „Tierärztliche Praxis“. Šetření prokázala mezi staršími a novějšími šaržemi stejného krmiva odlišnou barvu aniž by došlo ke změně deklarace nebo sjednaného složení. Vědci získali i důkazy o tom, že zvířata taková krmiva mnohem hůře přijímala nebo dokonce odmítala. U 25 % zkoumaných vzorků krmiv byly prokázány, podle údajů vědců, značné rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými podíly jednotlivých krmných komponent. Tyto diskrepance kromě jiného zahrnovaly výrazné překročení množstevního podílu určitých krmiv jako např. řepkového extrahovaného šrotu, jehož množství je nutné v krmných směsích limitovat s ohledem na udržení dobrého zdravotního stavu prasat. Dalším prohřeškem podle autorů byla i přítomnost nedeklarovaných komponent resp. některé zvlášť hodnotné komponenty chyběly úplně.
V posledních letech je ve středu pozornosti chovatelů také jemnost mletí nebo granulace krmiva v souvislosti s potenciálním rizikem výskytu žaludečních vředů u prasat. Zatímco šrotovaná krmiva vykazovala žádoucí zrnitost, peletované krmné směsi častěji vykazovaly nežádoucí vysoký podíl jemných částic menších než 2 mm.
Pokud jde o chemické složení krmiv vykázalo 63 % vzorků nesrovnalosti mezi deklarovaným a analyzovaným obsahem zejména u vlákniny.
Skladištní škůdci se vyskytovali v testovaných krmivech jen zřídka (0,9 %). Mikrobiologický stav byl až na výjimky označen jako uspokojivý. Analýzy přítomnosti mykotoxinů v souvislosti s jejich vztahem k plodnosti prasat odhalily jen zřídkavé překročení povolené limitní hranice. Experti poukázali na to, že mykotoxiny byly v krmivech distribuovány nerovnoměrně a jejich obsah mezi jednotlivými šaržemi velmi kolísal.
Rozbory vzorků pitné vody prokázaly jako nejčastější prohřešky zvýšený obsah železa a také nadlimitní množství aerobních baktérií (50 % resp. 30,8 % vzorků). Odchylky ve kvalitě vody se u prasat negativně odrážejí v omezeném příjmu pitné vody a tím následně i v nedostatečném příjmu krmiva. Negativní vliv byl prokázán již při obsahu 3 mg železa v jednom litru pitné vody, uvedli vědci ve své publikaci.  
P. Wolf, P. - Mösseler, A. – Kamphues, J.
Untersuchung von Futtermitteln für Schweine, eingesandt aus der tierärztlichen Praxis zur Qualitätskontrolle

Tierärztliche Praxis Großtiere, 2011, č. 3, s. 148 – 154
Schweinepraxis: Futtermittelanalysen decken Mängel auf
[2011-07-18], www.animal-health-online.de
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021