Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ani pstruhy z Turecka ani játra z Baltu do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Ani pstruhy z Turecka ani játra z Baltu

Vydáno: 11.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
SVS ČR nepropustila do tržní sítě závadné produkty. Tisková zpráva SVS ČR ze dne 10.6.2009.
V uplynulých dnech řešila Státní veterinární správa ČR dva případy závadných potravin, šlo o ryby ze země mimo EU (pstruhy z Turecka) a rybí výrobek z EU (tresčí játra z Polska). V obou případech nebyla zásilka propuštěna do tržní sítě a bude vrácena nebo zlikvidována.
 
Do Turecka se buď vrátí nebo bude zlikvidována v kafilerii zásilka 4 690 kg zmrazených pstruhů. Tito pstruzi nebyli smyslově vyhovující (tělní dutina byla znečištěna střevním obsahem, ryby vykazovaly netypický zápach, barva svaloviny byla žlutooranžová).  I laboratorní vyšetření dusíkatých látek poukázalo na to, že zboží neodpovídalo požadavku čerstvosti. Řeší Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj.
 
Stejný osud čeká zásilku 2 701 kg tresčích jater v konzervách (celkem 22 512konzerv). Nic nebylo distribuováno do tržní sítě, zásilka je pozastavena ve skladu příjemce a bude buď vrácena dodavateli do Polska nebo neškodně odstraněna v asanačním podniku.
Z obchodních dokladů vyplynulo, že ryby byly ulovené v Baltském moři, proto byly odebrány vzorky k laboratornímu vyšetření na obsah dioxinů. Bylo zjištěno zhruba 1,5 násobné překročení limitu pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým účinkem. (Limit pro rybí játra je 25 pg/g. Laboratorním vyšetřením byla naměřená hodnota 63,5 pg/g). Řeší Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj.
 
Baltské moře je nejvíce znečištěnou mořskou oblastí (zejména pokud jde právě o dioxiny a PCB s dioxinovým účinkem). Je to dané tím, že jej obklopuje několik států a proto je znečištěním více ohroženo než jiné mořské oblasti. Výměna vody se sousedním Atlantským oceánem trvá asi 30 let. Zdroji znečištění jsou komunální odpady, průmyslové odpady, atmosférické vstupy, a to například z dopravy a ze zemědělství. Poněvadž je tato problematika známá již delší dobu, byla již v roce 1974 založena Helsinská komise (HELCOM), jejímž cílem je chránit mořské prostředí Baltského moře před zdroji znečištění. Ovšem, než bude Balt „čistý“, to je otázka zřejmě desetiletí.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021