Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Antibiotické růstové stimulátory v živočišné výrobě USA i nadále do kategorie

Aktuality > Aktuality

Antibiotické růstové stimulátory v živočišné výrobě USA i nadále

Vydáno: 9.1.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
Podle FDA nejsou s podáváním subletálních dávek antibiotických růstových stimulátorů zvířatům určeným pro produkci potravin spojena žádná rizika.
Po více než třech desítkách let zkoumání odmítla americká Správa potravin a léčiv (Food and Drug Administration) možná rizika spojená s používáním antibiotik v subterapeutických dávkách ke stimulaci růstu zvířat učených pro produkci potravin ve Spojených státech. Úřad nepodpořil snahy o přijetí zákazu používání těchto látek. Jak FDA sdělila prostřednictvím celostátního rejstříku (Federal Register, 76, č. 246, 22. 12. 2011), touto problematikou se podrobně zabývala řada vědců, kteří neshledali, že by používání antibiotických růstových stimulátorů generovalo konkrétní rizika pro organismus zvířat, spotřebitelů ani pro selekci baktérií rezistentních vůči antibiotikům. FDA ale zároveň ujistila, že rezistenci baktérií na antibiotickou terapii i nadále považuje za důležité téma v oblasti veřejného zdraví.
Na celém světě je obvyklé, že jsou masná užitkovost a zdraví užitkových zvířat podporovány podáváním antibiotik v subterapeutických dávkách. V EU naproti tomu je používání antibiotických stimulátorů již řadu let zakázáno. Od 1. ledna 1996 bylo podle Nařízení (ES) č. 183/2003, článku 11, odstavce 2 s konečnou platností zakázáno uvádění do oběhu a používání posledních antibiotických růstových stimulátorů salinomycinu, monensinu, avilamycinu a flavomycinu na celém území Evropy. Již dříve byly zakázány růstové stimulátory avoparcin a tylosinfosfát. Jedním z hlavních důvodů přijetí zákazu bylo zabránit selekci baktérií rezistentních na antibiotika v humánní medicíně. I přes přijetí zákazu si však stále více humánních lékařů stěžuje na rostoucí problémy v léčbě pacientů vzniklé v souvislosti s rezistencí bakteriálních kmenů.
 
USA: FDA sieht kein Risiko durch Tetracycline und Penicilline als Leistungsförderer
[2012-01-06], www.animal-health-online.de
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021