Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Antibiotiky se drůbež u nás „nekrmí“ do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Antibiotiky se drůbež u nás „nekrmí“

Vydáno: 23.3.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19.3.2009.
Státní veterinární správa ČR je opravdu citlivá na občasné tvrzení, že se u nás drůbež „krmí“ antibiotiky. Není tomu tak, jednak se to nesmí a jednak se o tom přesvědčujeme na základě monitoringu cizorodých látek v surovinách a potravinách živočišného původu, tj. i v kuřecím mase.
 
Dokonce se to dá nazvat i tak, že je „Státní veterinární správa na toto téma alergická“, jak se zmiňuje 13. 3. Hanka Michopulu v Lidových novinách v článku o biokuřatech (Jak chutná kuře za pětistovku). Tato „alergická“ reakce je celkem pochopitelná, když se i v tomto článku čtenář dozví, že biokuře mimo jiné „nepojídá antibiotika“, jakoby kuřecí brojleři z „konvenčních“ chovů je pojídali.
 
Zkrátka tedy lze říci, že drůbež z přirozených chovů, popřípadě z těch bio, má nepopiratelně odlišnější kulinářské vlastnosti, však také do porážkové váhy doroste za třikrát delší dobu (jak i správně Hanka Michopulu píše), proto je i dražší. Je ale, domníváme se, zbytečné zdůrazňovat absenci antibiotik v krmné dávce. Antibiotika musejí absentovat v krmné dávce všech zvířat, jejichž produkty končí na kuchyňském stole. To znamená, že se antibiotiky nekrmí ani drůbež, ani skot, ani prasata!
 
Snad jen doplnit, že se samozřejmě mohou použít léčiva, i na bázi antibiotik, ale jak z pojmenování vyplývá, jen z léčebných důvodů a v ochranné lhůtě, před porážkou se musejí vysadit. Jinak skončí „produkty“ v asanačním podniku. A používání antibiotických léčebných prostředků u kuřat na maso je málo časté, právě vzhledem k jejich krátkému životu.
 
A možná ještě jeden dovětek ke zmíněnému článku, kde je na konci povzdech, že se o tvrzení Státní veterinární správy chtěla v chovu přesvědčit na vlastní oči novinářka, která si chtěla situaci natáčet skrytou kamerou….. a nebyla vpuštěna. Však to je správné, do chovů hospodářských zvířat žádné cizí osoby nesmějí, vyplývá to i z veterinárního zákona. Důvodem je případné zavlečení nějakého onemocnění (důkazem může být rozvlečení ptačí chřipky na Královéhradecku v roce 2007). Do chovů smí pouze zde zaměstnané osoby, veterinární lékař a státní veterinární dozor, samozřejmě za stanovených hygienických podmínek.
 
O tom, že kuřecí maso antibiotika neobsahuje, se může každý přesvědčit z výsledků veterinárních kontrol - na stránkách www.svscr.cz je publikace o Kontaminaci potravního řetězce. Kontaminace cizorodými látkami, tj., těžkými kovy, PCB, antibiotiky apod., je prakticky setrvale pod povolenými limity. A pokud se přece jen v rámci rutinních i cílených kontrol veterinární dozor setkal s problémem, vždy tomu dosud bylo ještě před tím, než se surovina či potravina mohla dostat do tržní sítě.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami. Situace v ČR v roce 2007
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021