Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Antimikrobiální rezistence (AMR) do kategorie

Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Antimikrobiální rezistence (AMR)

Vydáno: 27.2.2008
Tisk článku
Jsou k dispozici prezentace, které zazněly na konferenci (Brusel, 17. ledna 2008) k problematice AMR.
Dne 17. ledna 2008 se uskutečnil v Bruselu (Belgie) seminář věnovaný problematice rezistence vůči mikroorganismům, který organizovalo GŘ zdraví a ochrany spotřebitele (DG Sanco). Cílem tohoto semináře bylo:
– zmapovat probíhající aktivity a získat tak přehled o pokroku a problémech v této oblasti;
– umožnit setkání hlavních aktérů v problematice antimikrobiální rezistence (AMR);
– identifikovat potřeby pro zajištění lepší koordinace a dalších postupů. Zvláště identifikovat oblasti, na které by se měl zaměřit budoucí výzkum.
 
Výsledek zasedání shrnul Robert Madelin, generální ředitel DG Sanco. Konstatoval, že problematika AMR se objevila před více než deseti lety a vedla k četným iniciativám. AMR však nabývá na významu, neboť překračuje hranice a stává se celosvětovým problémem. EU chce během příštích dvou let přijmout taková politická opatření, která povedou ke zvrácení tohoto vývoje. Pro dosažení tohoto cíle by se měly posilovat vazby a kontakty mezi všemi relevantními subjekty a podporovat spolupráce tak, aby se zamezilo duplicitě aktivit.
K dispozici je souhrnná zpráva a prezentace, které na konferenci zazněly.
 
Souhrnná zpráva
Prezentace DG Sanco (GŘ zdraví a ochrany spotřebitele)
Prezentace Codex Alimentarius: úkolové skupiny pro AMR
Prezentace CRL (Referenční laboratoře Společenství pro problematiku AMR)
Prezentace EFSA (Evropského úřadu pro bezpečnost potravin)
Prezentace EMEA (Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků)
Prezentace DG Environment (GŘ životního prostředí)
Prezentace JRC (GŘ: Společného výzkumného střediska)
Prezentace OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat)
Prezentace DG Research (GŘ výzkumu)
Prezentace SCENIHR (Vědeckého výboru pro vznikající a nově identifikovaná zdravotní rizika)
Prezentace ECDC (Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí)
Prezentace DG Sanco
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021