Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Antimikrobiální rezistence: aktivity Evropské komise do kategorie

Biologická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Biologická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Antimikrobiální rezistence: aktivity Evropské komise

Vydáno: 20.11.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Komise uveřejnila pracovní dokument, který má sloužit expertům jako podklad pro diskuse k problematice AMR.
Mezi antimikrobiální prostředky patří humánní a veterinární léčiva, dezinfekční prostředky, antiseptika a hygienické přípravky. Antimikrobiální rezistence (AMR) je zdravotní problém, který souvisí s humánním i nehumánním používáním antimikrobiálních prostředků.
Dne 10. června 2008 bylo v rámci EU schváleno, aby jednotlivá generální ředitelství Evropské komise a příslušné instituce podporovaly spolupráci mezi členskými státy ve všech oblastech týkajících se AMR.
AMR se dává do souvislosti s používáním humánních a veterinárních léků, rezidui v životním prostředí a podílejí se na ní pravděpodobně i biocidy. Řídit a zamezovat AMR se stalo během posledních desetiletí obtížnější, neboť se snižuje rychlost zavádění nových skupin antimikrobiálních léčebných prostředků na trh.

Evropská komise uveřejnila dne 18.11.2009 pracovní dokument týkající se AMR (viz příloha). Účelem tohoto dokumentu je:
– podat přehled o probíhajících aktivitách v EU týkajících se AMR,
– iniciovat diskusi o AMR, aby se určily možné oblasti, kde je třeba zasáhnout.
 
Uvedený dokument je pracovní verze, která má sloužit k diskusím zainteresovaných subjektů. Nejde o oficiální stanovisko Komise.
 
Obsah dokumentu:
– Definice problému
– Monitorovací aktivity
– Posouzení rizika
– Řízení rizika
– Komunikace
– Zapojení do mezinárodních aktivit
– Inovační a výzkumné aktivity zaměřené na AMR
– Závěry

Dokument dochází k závěru, že určitého pokroku se sice dosáhlo, ale další zásahy jsou třeba, aby se zlepšilo posuzování a řízení AMR.
 
Příloha: Staff working paper of the services of the Commission on antimicrobial resistance (pdf, 77 kB, 18 stran)
 
Zdroj: Evropská komise
 
Rezistence bakterií vůči antibiotikům
Úloha potravin v expozici člověka bakteriím rezistentním k antimikrobiálním prostředkům
Aktivity EU v oblasti prevence a kontroly antibiotické rezistence
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021