Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Antimikrobiální rezistence: připomínkové řízení do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Antimikrobiální rezistence: připomínkové řízení

Vydáno: 18.3.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Veřejná diskuse k pracovnímu dokumentu Evropské komise o antimikrobiální rezistenci probíhá do 31.3.2010.
Mezi antimikrobiální prostředky patří:
– humánní a veterinární léky,
– dezinfekční prostředky,
– antiseptika,
– hygienické prostředky.
Antimikrobiální rezistence (AMR) je zdravotní problém, který se týká humánního i nehumánního používání antimikrobiálních prostředků.
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) přijala závěry k AMR, ve kterých vyzývá mimo jiného, aby Komise podporovala spolupráci mezi všemi generálními ředitelstvími a příslušnými institucemi a aby podporovala spolupráci mezi členskými státy ve všech aspektech AMR. Jde o humánní a veterinární medicínu, rezidua životního prostředí a možný příspěvek biocidů k výskytu AMR.
Snižováním rychlosti, kterou se zavádějí nové skupiny antimikrobiálních léčebných prostředků na trh, se management (řízení) a prevence AMR stává během posledních desetiletích obtížnější.
Evropská komise uveřejnila pracovní dokument o AMR (viz příloha 1), který obsahuje následující kapitoly:
1. Úvod
2. Definice problému
3. Monitorovací aktivity
4. Posouzení rizika
5. Řízení rizika
6. Komunikace
7. Globální link: Zapojení do mezinárodních aktivit
8. Inovace a výzkumné aktivity zaměřené na AMR
9. Závěry

Evropské středisko pro prevenci a regulaci nemocí (ECDC), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská agentura pro léčiva (EMEA) a Vědecký výbor pro nově se objevující a nově identifikovaná zdravotní rizika (SCENIHR) Evropské komise uveřejnily společné vědecké stanovisko k AMR, které se zaměřuje na infekce přenášené ze zvířat a potravin na lidi (zoonózy). Toto stanovisko (viz příloha 2) poskytuje užitečné základní informace.
K pracovnímu dokumentu Evropské komise probíhá od ledna do konce března 2010 veřejná diskuse. Připomínky se zasílají na adresu: SANCO-CONSULT-E2@ec.europa.eu. Více informací je k dispozici na stránkách Evropské komise.
 
Příloha 1: Staff working paper of the services of the Commission on antimicrobial resistance (pdf, 89 kB, 19 stran)
Příloha 2: Joint Opinion on antimicrobial resistance (AMR) focused on zoonotic infections (pdf, 914 kB, 78 stran)
 
Zdroj: Evropská komise

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021