Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Antimikrobiální rezistence u bakterií způsobujících nemoci z potravin je stále vysoká do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Antimikrobiální rezistence

Antimikrobiální rezistence u bakterií způsobujících nemoci z potravin je stále vysoká

Vydáno: 12.4.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Souhrnná zpráva ECDC a EFSA za roky 2018/2019

Foto: Shutterstock

Dne 8. dubna 2021 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) souhrnnou zprávu Evropské unie o antimikrobiální rezistenci u zoonotických a indikátorových bakterií u lidí, zvířat a potravin za roky 2018/2019. Zpráva je doprovázena článkem s názvem „Stále vysoká úroveň rezistence u bakterií způsobujících nemoci z potravin“, který je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině; a také vizualizací dat, která ukazuje úrovně rezistence v celé EU.

Zpráva, kterou zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin společně s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), uvádí, že značná část bakterií rodu Salmonella a Campylobacter je stále rezistentní vůči antibiotikům běžně používaným u lidí a zvířat (stejně jako v předchozích letech).

U lidí byly u konkrétního typu Salmonella známého jako S. Kentucky (82,1%) hlášeny vysoké podíly rezistence na ciprofloxacin, antibiotikum běžně používané k léčbě několika typů infekcí. V posledních letech byla v několika zemích stále častěji hlášena S. Enteritidis rezistentní na kyselinu nalidixovou a/nebo ciprofloxacin. Zvyšující se výskyt rezistence na fluorochinolony a/nebo chinolony u těchto typů salmonel pravděpodobně odráží šíření zvláště rezistentních kmenů.

U rodu Campylobacter je nyní rezistence na ciprofloxacin ve většině zemí tak běžná, že tato antimikrobiální látka má omezené použití při léčbě infekcí způsobených právě bakterií Campylobacter u lidí.

Zpráva však obsahuje i některá pozitivní zjištění. V období let 2015--2019 byl u izolátů salmonel od lidí v osmi, respektive jedenácti členských státech, pozorován pokles rezistence na ampicilin a tetracykliny.

Klesající trend byl rovněž pozorován u prevalence E. coli produkující širokospektrou β-laktamázu (ESBL) ve vzorcích od zvířat určených k produkci potravin ve 13 členských státech v letech 2015 až 2019. Toto je důležité zjištění, protože konkrétní kmeny E. coli produkující ESBL jsou zodpovědné za závažné infekce u lidí.

Kombinovaná rezistence vůči dvěma velice (kriticky) důležitým antimikrobiálním látkám - fluorochinolonům a cefalosporinům třetí generace u rodu Salmonella a fluorochinolonů a makrolidů u rodu Campylobacter - zůstává nízká. Tyto důležité antimikrobiální látky se běžně používají k léčbě závažných infekcí způsobených bakteriemi Salmonella a Campylobacter u lidí.

Výskyt bakterií E. coli ve vzorcích od zvířat určených k produkci potravin, které reagují na všechny testované antimikrobiální látky, se také zvýšila. To bylo v období let 2014 - 2019 pozorováno v devíti členských státech EU.

Zpráva je založena na datech z monitorování antimikrobiální rezistence shromážděných členskými státy jako součást jejich regulačních povinností EU a společně analyzovaných úřady EFSA a ECDC za pomoci externích dodavatelů.

Souhrnná zpráva je každoroční publikací ECDC a EFSA, která hodnotí aktuální stav antimikrobiální rezistence bakterií negativně ovlivňujících lidi, zvířata a potraviny:

 
Vizualizace dat

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021