Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aplikace Registr hnojiv do kategorie

Aktuality > Aktuality

Aplikace Registr hnojiv

Vydáno: 12.1.2012
Tisk článku
Veřejný Registr hnojiv je přístupný na webových stránkách MZe ČR.
Registr hnojiv umožňuje prohlížet výrobky uváděné do oběhu v několika režimech - registrovaná hnojiva a pomocné látky, ohlášená hnojiva, HNOJIVA ES a tzv. vzájemně uznané výrobky.
Zveřejnění jednotlivých HNOJIV ES v Registru hnojiv je dobrovolné - na základě požadavku výrobce resp. dodavatele.

Vyhledávat je možné dle HNOJIVA nebo dle SUBJEKTU. Kritéria pro vyhledání dle hnojiva jsou např.: registrační číslo, evidenční číslo (s vloženým prefixem R - pro registrovaná hnojiva a pomocné látky; O - pro ohlášená hnojiva; V - pro vzájemně uznané výrobky a E - pro HNOJIVA ES, tzn. např. O121 znamená ohlášené hnojivo s evidenčním č. 121), název, typ hnojiva atd.; pro vyhledání dle subjektu např.: název společnosti, zda se jedná o výrobce/žadatele atd. V současné době je možné uvádět do oběhu na území České republiky hnojiva několika způsoby.

Kromě hnojiv, která jsou registrována na základě zákona o hnojivech (1. možnost), lze uvádět do oběhu typová hnojiva na základě tzv. ohlášení (2. možnost). Vyhláškou č. 474/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena typová hnojiva, která mohou být ohlašována nebo registrovaná bez přezkušování.

Třetí možností je pak uvádět hnojiva do oběhu jako tzv. HNOJIVA ES - podle Nařízení EP a Rady č. 2003/2003 o hnojivech (dále jen „nařízení“) a konečně existuje čtvrtý způsob – tzv. vzájemné uznávání.

Všechny 4 režimy uvádění do oběhu existují vedle sebe – v distribuční síti je tedy možné se setkat s totožným výrobkem, jednou uváděným do oběhu na základě národních pravidel (registrace resp. ohlášení dle zákona), jednou na základě právních pravidel Evropské unie. Hnojivo však musí splnit všechny požadavky nařízení nebo zákona, není možné požadavky obou norem jakkoli kombinovat, např. použitím stávající etikety registrovaného hnojiva a přidáním označení HNOJIVO ES. Výrobek označený jako HNOJIVO ES může být umisťován na trhy všech zemí EU bez dalších překážek (ovšem opatřen etiketami v národních jazycích příslušných států). Registrace resp. ohlášení umožňuje uvádění do oběhu pouze v ČR.


Zdroj:   eAGRI - Portál farmáře

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021