Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aromatický izoprén může být karcinogenní do kategorie

Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv

Aromatický izoprén může být karcinogenní

Vydáno: 1.3.2008
Tisk článku
EFSA prověřuje nezávadnost 2 800 aromat a zatím vyloučila ze seznamu 2-methyl-1,3-butadien, který se však stejně nepoužívá.
Úřad EFSA prověřuje nezávadnost 2 800 aromatizujících látek z hlediska jejich použití do potravin a předpokládá, že úkol bude splněn do dubna 2008. Látky jsou rozděleny do 48 skupin podle chemické podstaty. Jsou zapotřebí novější informace ohledně skutečného příjmu, absorpce, metabolismu a toxicity, než jsou ty, které byly k dispozici v době původního schválení jednotlivých látek. Proto se EFSA obrací na průmysl s požadavkem na získávání dalších podkladů. 
S jistotou již lze říci, že látku o 2-methyl-1,3-butadien (izopren) nelze podle stanoviska EFSA zařadit na pozitivní seznam látek přípustných do potravin kvůli genotoxicitě a karcinogennímu účinku zjištěnému na zvířatech. Izoprén je uhlovodík, který je široce používaný v průmyslu, sice figuroval na seznamu přípustných látek, ale ve skutečnosti nebyl do potravin používán.
Z hlediska genotoxicity je nutno prověřit skupinu 347 aromatických látek (alfa- a beta-nenasycené aldehydy nebo ketony). Předpoklad tohoto negativního účinku vyhází z chemické struktury těchto látek a z výsledků dosud neprověřených studií.
EU Food Law, 333, 2008, s. 13
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021