Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Arzén v potravinách do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Arzén v potravinách

Vydáno: 23.10.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Vědecké stanovisko EFSA.
Panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro potraviny (EFSA–CONTAM) uveřejnil stanovisko o možném zdravotním riziku z přítomnosti arzénu – kontaminantu v potravinách.
Panel porovnával množství arzénu, které člověk příjímá z potravin a nápojů s množstvím, které způsobuje určité zdravotní problémy. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi těmito dvěma údaji byl malý nebo žádný, panel nemůže vyloučit možnost zdravotního rizika pro některé osoby. Panel proto doporučil, aby se příjem anorganického arzénu (formy, která je více toxická) snížil.
Panel však také uvedl, že se při jeho posuzování rizika vyskytly značné nejistoty. Je proto zapotřebí získat více informací o obsahu organického a anorganického arzénu v různých potravinách i o vztahu mezi výší příjmu arzénu a možnými zdravotními účinky.
Arzén je značně rozšířený kontaminant, který se vyskytuje přirozeně i jako výsledek lidské činnosti. Objevuje se v řadě různých forem (organických i anorganických). Obecná populace přijímá arzén hlavně z potravin.
Stanovisko EFSA se zaměřuje hlavně na anorganický arzén, který je často geologického původu a nachází se v podzemní vodě. Dlouhodobý příjem anorganického arzénu je spojován s řadou zdravotních problémů, např. lézemi na kůži, kardiovaskulárním onemocněním a některými formami rakoviny.
Za hlavní zdroje příjmu anorganického arzénu panel označil cereálie a výrobky z cereálií, potraviny pro speciální výživové účely (např. řasy), balenou vodu, kávu a pivo, rýži a výrobky z rýže, ryby a zeleninu.
 
Protože v současné době neexistují v Evropě harmonizované maximální koncentrace arzénu v potravinách, požádala Evropská komise EFSA, aby posoudil zdravotní rizika z přítomnosti arzénu – kontaminantu v potravinách. Vědecké stanovisko EFSA napomůže Komisi a členským státům v dalším postupu.
Panel pro kontaminanty pracuje v poslední době na řadě stanovisek týkajících se kovů jako je arzén, které se nacházejí v potravinách jako kontaminanty. Stanovisko ke kadmiu a uranu bylo publikováno počátkem roku 2009. Vydání stanoviska k olovu se očekává během příštích měsíců. Vědecké stanovisko EFSA k arzénu je v příloze.
 
Příloha: Scientific Opinion on Arsenic in Food (pdf, 1,3 MB, 198 stran)
 
Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021