Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aviární influenza není zapomenuta do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO

Aviární influenza není zapomenuta

Vydáno: 29.3.2011
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29. 3. 2011.

To, že se na území ČR vyskytla aviární influenza (ptačí chřipka) naposledy před čtyřmi lety, a to vysoce patogenní H5N1 a dva roky na to i nízce patogenní a od té doby již nikoli, neznamená, že riziko neexistuje.

Dne 25. března hlásí z Holandska výskyt nízce patogenní aviární influenzy subtypu H7 z provincie Zeeland, kde byla diagnostikována na hospodářství s volně ustájenými 127 500 slepicemi.

Proto také Státní veterinární správa ČR připomíná chovatelům, že stále je na místě dbát biologické bezpečnosti chovů drůbeže. Ostatně to i vyplývá z platných veterinárních předpisů. Je možné tedy zopakovat: Sledovat zdravotní stav chované drůbeže a vše podezřelé neprodleně nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě, tj. podezřelé úhyny, snížení příjmu potravy či pokles snášky. A nezapomenout bránit kontaktu s volně žijícími zvířaty, tj. i ptáky.

Státní veterinární správa ČR stále situaci monitoruje, inspektoři sledují chovy, a vyšetřují se i volně žijící ptáci. Zatím nic nenasvědčuje, že by nebezpečí hrozilo. Poslední výskyt, a to nízce patogenní ptačí chřipky byl u nás zaznamenán v roce 2009 v chovu divokých kachen určených k vypuštění do honitby v Jihočeském kraji a u hus na jižní Moravě.

Na jaře loňského roku byl zaznamenán výskyt nízce patogenní aviární influenzy v Dánsku, vysoce patogenní pak v Rumunsku a Bulharsku.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021