Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

BADGE

BADGE = bisfenol-A-diglycidylether neboli 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan (někdy označovaný BPA) je základní složkou epoxyfenolových pryskyřic, které se používají jako vnitřní nátěry konzervových plechovek. V posledních letech se rozšířily obavy ze značné míry migrace této látky do obsahu konzervy. Zatím není jednoznačně prokázáno, zda tato látka je mutagenní, a není ani dostatek údajů o spotřebě potravin v plechovkách, aby mohlo být riziko objektivně posouzeno.
Provádějí se rozsáhlé výzkumy zahrnující BADGE a jeho deriváty, ale také látku BFDGE = bisfenol-F-diglycidylether neboli bis(2,3-epoxypropyl)ether bis(hydroxyfenyl)methan (někdy označovaný BPF) a jeho deriváty a jiné novolac-glycidylethery s více než dvěma aromatickými kruhy a nejméně jednou epoxyskupinou (dále jen "NOGE") a jejich deriváty.
Legislativní opatření
V EU jsou požadavky na epoxyfenolové pryskyřice stanoveny směrnicí 2002/16/ES, podle které je limit pro BADGE a BFDGE v potravinách 1 mg/kg a používání BADGE je zakázáno od začátku r. 2006 a používání BFDGE a NOGE od r. 2005. Povrch plechovek se musí upravovat jinými laky.Ustanovení zatím neplatí pro nátěry velkoobjemových nádrží a příslušných potrubí, kde nedochází k ohřevu (sterilaci), ale jen ke skladování při běžné teplotě.
V ČR reguluje přípustné látky přicházející do styku s potravinami vyhláška 38/2001 Sb., která byla v souladu se směrnicí EU 2002/16 změněna vyhláškou 186/2003 Sb. (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111