Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Těžké kovy

Těžké kovy jsou přirozenou součástí půdy a v důsledku toho se dostávají do potravinového řetězce. V mnohem větší míře se však do prostředí a do potravin dostávají tyto prvky působením lidské činnosti (s odpadními vodami a plynnými zplodinami z průmyslu). Potraviny také mohou být těžkými kovy kontaminovány v průběhu jejich zpracování (z kovových nádrží, ze zařízení, z pájek a ze zkorodovaných míst konzervových plechovek.
V případě velkých množství těžké kovy poškozují játra, ledviny a nervový systém.
Z hlediska kontaminace potravin mají význam především toxické prvky olovo, kadmium a rtuť, v menší míře také thalium, cín a zinek. (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111