Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Fusarium

Plísně velmi rozsáhlého rodu Fusarium jsou v přírodě značně rozšířeny. Zapříčiňují kažení jablek, rajčat, brambor aj., některé druhy způsobují nemoci rostlin, jiné produkují toxiny, které mohou vést u člověka k závažným onemocněním, další druhy produkují výrazná barviva (červené, tmavě modré, zelené až černé), která se uvolňují do prostředí a zabarvují mycelium, četné druhy produkují antibiotika (javanicin, avenacein, sambucinin aj.).

Ve vlhkých obdobích napadají fuzária často obilí, které kontaminují produkovanými mykotoxiny a znehodnocují tak sklizeň, která se pak nemůže použít k výrobě mouky ani pro krmné účely. Mechanizovaná sklizeň obilí a jeho posklizňové dosoušení ale výskyt těchto mykotoxinů v obilí podstatně omezily. Askosporový druh fuzárií Gibberella fuikuroi tvoří růstové látky pojmenované gibereliny, stimulující růst rostlin a klíčení semen. Některé z nich se používají k urychlení klíčení ječmene při výrobě sladu.    (kop)

 

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111