Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Antrax

Antrax se dává do souvislosti s bioterorismem. Jde o závažné onemocnění způsobené Bacillus anthracis, bakterií, která vytváří spóry.
Existují tři typy antraxu:
* kožní,
* plicní,
* gastrointestinální.
Není známo, že by se antrax přenášel z osoby na osobu.

Antrax ze zvířat. Člověk se může infikovat antraxem při manipulaci s výrobky z infikovaných zvířat nebo vdechováním spór z výrobků získaných z infikovaných zvířat (např. vlny). Nakazit se lze také gastrointestinálním antraxem a to konzumací masa z infikovaných zvířat, které nebylo dostatečně tepelně opracované.

Antrax jako zbraň. V roce 2001 byl v USA použit antrax jako zbraň. Byl šířen prostřednictvím poštovních zásilek (bílý prášek s obsahem antraxu). Došlo k 22 případům infekce.
V USA se prostředky, které mohou být použity v souvislosti s bioterorismem, dělí podle priority do tří skupin (A, B a C).
Antrax je klasifikovanán jako prostředek kategorie A, přičemž se kategorie A klasifikuje takto:
* představuje největší možnou hrozbu z hlediska škodlivých účinků na veřejné zdraví;
* může se šířit do velkých vzdáleností;
* je třeba zahrnout do plánů na ochranu veřejného zdraví.

Kožní antrax
v počátečních stádiích lze poměrně úspěšně léčit antibiotiky. 80 % osob infikovaných kožním antraxem, i při neléčení, neumírá. Gastrointestinální antrax je mnohem závažnější, neboť čtvrtina až více než polovina postižených umírá. Antrax v důsledku inhalace spór je nejzávažnější. V roce 2001 z infikovaných osob v USA téměř polovina zemřela.

Symptomy antraxu
se liší v závislosti na typu onemocnění. Pro všechny tři typy antraxu se symptomy objevují během sedmi dnů po kontaktu s bakterií. U všech tří typů se aplikují antibiotika. Prevence infekce spočívá ve vakcinaci. Více informací o antraxu.
(kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Některé oblasti Evropy a Asie zaznamenávají letos nárůst případů antraxu (7.11.2016)
Zavlečení slintavky a kulhavky je tak „snadné"... (16.7.2014)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111