Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Obezita

Nejpoužívanějším měřítkem pro určení tělesné hmotnosti je v současné době index tělesné hmotnosti BMI (Body Mass Index).
BMI se vypočítá vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech tělesnou výškou v metrech na druhou.
Hodnoty BMI:
v rozmezí 19 - 24,9 odpovídají normální hmotnosti,
v rozmezí 25 - 29,9 značí nadváhu,
v rozmezí 30 - 40 již znamenají obezitu, 
nad 40 signalizují obezitu ohrožující život.
BMI by ale neměl být jediným kritériem pro posuzování nadváhy/obezity. Doplňujícím by mělo být měření tělesného tuku a obvod pasu. Pokud je obvod pasu vyšší než 80 cm u žen, resp. 94 cm u mužů je to signálem, že se tuk hromadí v rizikové (centrální) oblasti a je vhodné začít se změnou životního stylu. (kop)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 (13.11.2013)
Rizika spojená s dietami na hubnutí (7.6.2013)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111