Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Celní orgán

hv
Celní orgán se podílí na spravování záležitostí týkajících se dovozu potravin nebo surovin z třetích zemí do ČR. Od přistoupení k EU je jediným hraničním místem pro dovoz z třetích zemí letiště Praha-Ruzyně. Dovozci předkládají osvědčení a další údaje v souladu s předpisy EU a celní orgán rozhoduje o dalším postupu. V případě podezření, že předložené údaje neodpovídají nebo jsou nedostatečné, nebo v případě, že zboží bylo nahlášeno do evropského systému rychlého varování RASFF je celní orgán oprávněn přerušit řízení o propuštění potravin do volného oběhu v ČR (a v EU) a neprodleně požádat orgány dozoru (Státní veterinární správu nebo Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci) o provedení kontroly. Tím se zabraňuje rozšíření rizikových potravin a šíření nákaz a onemocnění. (hv)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111