Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Státní veterinární správa

SVS ČR je jedním z orgánů dozoru, který na základě zákona č. 166/1999 Sb.  o veterinární péči vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby zvířata nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou státního území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.
Sleduje například čistotu jatek a masokombinátů, je zapojen do systému pro hlášení nákaz (ADNS) v rámci EU, dále do nově zavedeného jednotného veterinárního informačního systému EU (od 1. 4. 2004) pod názvem TRACES, který umožňuje sledovat pohyb živých zvířat a vybraných živočišných výrobků mezi zeměmi EU. Prostřednictvím tohoto systému se hlásí zásilky z vyvážející země do země určení. V případě mimořádných veterinárních opatření (např. ke zdolání slintavky, kulhavky popř. jiných onemocnění zvířat) se využívá integrovaný záchranný systém ministerstva vnitra (IZS).
Do sféry působnosti SVS spadají všechny potraviny živočišného původu (maso, drůbež , zvěřina, vejce, mléko a výrobky z nich), a tak jsou tímto orgánem kontrolovány v celém potravinovém řetězci (včetně prodejen, kde se manipuluje s nebaleným masem, s výjimkou prodejen prodávajících pouze balené živočišné produkty). (hv)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111