Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI
SZPI je jedním z orgánů dozoru a její kompetence stanovuje především zákon č. 110/97 Sb. o potravinách a zákon č. 146/2002 Sb. o SZPI.
SZPI kontroluje zejména potraviny rostlinného původu a suroviny k jejich výrobě, zemědělské produkty, mydlářské a saponátové výrobky a tabákové výrobky, a to v celém řetězci od výrobních podniků, přes dovozce, přepravce a velkosklady až po obchodní síť. Do kompetence SZPI patří i dozor nad prodejem živočišných produktů, pokud jsou balené. Kontroluje také dodržování podmínek skladování, dopravy a prodeje a požadavků na hygienickou nezávadnost provozů v nichž se zpracovávají rostlinné suroviny.
Kontrolní činnost sestává z inspekcí v terénu a z laboratorních vyšetření odebraných vzorků. Při nedodržení předepsaných požadavků ukládá nápravná opatření a sankce.
V roce 2003 bylo při SZPI zřízeno Národní kontaktní místo Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) pro ČR.
(hv)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111